Lista kolesarjev in pešcev

Za povezana mesta

Namen

Lista kolesarjev in pešcev (LKP) se zavzema za boljše pogoje kolesarjev in pešcev pri vseh vidikih upravljanja mest na nivoju lokalnih skupnosti. V njo se združujejo posamezniki, ki s svojim javnim delovanjem kot posamezniki ali preko civilnih iniciativ, strokovnih združenj, nevladnih organizacij in institucij pomembno soustvarjajo ter prispevajo k družbenemu napredku.

Lista kolesarjev in pešcev je nastala leta 2014 pred lokalnimi volitvami z namenom vstopa v mariborsko lokalno politiko in odpiranja novih tematik, ki jih etablirane stranke pogosto prezrejo. Z vstopom v mestni svet je LKP postala kanal za prenos številnih idej, pobud in vprašanj iz vsakodnevnega življenja prebivalcev Maribora do njegovih političnih odločevalcev. V mandatu 2014–2018 je LKP konsistentno zagovarjala pravice kolesarjev in pešcev v mestnem prostoru, velik poudarek pa je dajala tudi vprašanjem odpiranja politične participacije in financiranja nevladnih organizacij. V mestnem svetu je LKP podala številne pobude za razvoj Maribora v napredno, moderno in prebivalcem prijazno mesto. Tako je LKP pripomogla k uvrstitvi projekta Dravske kolesarske poti in izboljšanja mestnega kolesarskega omrežja na lestvico pomembnejših projektov. Prav tako je LKP uspešno zaustavljala poskuse, da bi se finančna sredstva zmanjševala na področjih kulture, varovanja okolja in ohranjanja narave.

V naši ekipi, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz področij upravljanja mest, prometnega inženirstva, arhitekture, dela v nevladnih organizacijah, participacije, trajnostne mobilnosti, kulture, umetnosti, naravovarstva, prostora, zelenega turizma…smo prepoznali, da je lahko zgodba zanimiva tudi za širitev v druga lokalna okolja po Sloveniji. Tako je nastala ideja o ustanovitvi stranke, ki bo delovala mrežno v različnih lokalnih okoljih.

Če razmišljate, da bi s svojo ekipo nastopili na lokalnih volitvah V SVOJI OBČINI in vas ne zanimajo zgodbe s klasičnimi STRANKAMI, ki so se v marsikaterem kraju izkazale za katastrofo. Potem vam lahko mi pri tem pomagamo.

LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV je vse strankarska zgodba, ki združuje ljudi različnih političnih pogledov (levih, desnih, zelenih…) z jasnimi CILJEM: narediti Slovenijo in njena mesta prijazno do kolesarjev in pešcev.