Program

 

Za povezana mesta

Program stranke

Lista kolesarjev in pešcev

 

Lista kolesarjev in pešcev se zavzema za boljše pogoje kolesarjev in pešcev pri vseh vidikih upravljanja mest na nivoju lokalnih skupnosti. V njo se združujejo posamezniki, ki s svojim javnim delovanjem kot posamezniki ali preko civilnih iniciativ, strokovnih združenj, nevladnih organizacij in institucij pomembno soustvarjajo ter prispevajo k družbenemu napredku.  

 

  1. Trajnostna naravnanost

Potrebno je zagotoviti trajnosten razvoj mesta in naslednjim generacijam predati mesto, ki bo urejeno, uspešno in v katerem bodo ljudje želeli živeti. Skrb za okolje, prostor, naravne vire, ljudi in javne dobrine mora biti naša največja odgovornost.

 

  1. Delujoče mesto

Mestna politika mora biti servis meščanov in kanal za njihove pobude, želje in ideje. Med različnimi oddelki in službami mestne uprave je potrebno vzpostaviti učinkovito komunikacijo, da se bodo lahko reševali tudi najbolj kompleksni problemi. Različni pogledi politike na skupne probleme nas ne smejo razdvajati, ampak  prispevati k iskanju najboljših rešitev. Vodenje mesta je potrebno usklajevati med različnimi pogledi in interesi raznolikih skupin v mestu, pri tem pa najti čim več skupnih točk.

 

  1. Aktivacija skupnosti

Aktivacija skupnosti mora potekati na način, da se bodo meščani vključevali v procese odločanja in se bo ugled politike začel izboljševati. Vzpodbujati se mora izobraževanje, medsebojno učenje, vključevanje in kreativnost vseh prebivalcev. Mesto mora postati za ljudi zanimivo za življenje in ustvarjanje. Še posebej je pomembno, da mladi v mestu ostanejo in si v njem ustvarijo svoje delovno okolje. Mesto mora ceniti potencial svojih prebivalcev, njihovega znanja in kreativnosti.

 

  1. Razvejana ekonomija

Ekonomija mora biti odprta in omogočati, da je denar v obtoku širšega kroga prebivalstva. Mesto mora biti odprto za poslovne priložnosti in biti pripravljeno za konkretne vzpodbude tistim, ki imajo pametne in realno izvedljive ideje. Investitorjem morajo biti predstavljeni jasni vstopni pogoji in pravila za sodelovanje z mestom. Pri tem se je treba zavedati, da so največji investitorji v mesto njegovi prebivalci. Mesto mora ceniti svoje kreativne potenciale.

 

  1. Ekologična mobilnost

Prostor in infrastrukturo v mestu je potrebno prilagoditi, da se bo v njem najlažje premikati peš in s kolesom. Večina pomembnih bivanjskih funkcij v mestu mora biti dostopna in v neposredni bližini meščanov. Za potrebe premikanja večjega števila prebivalcev se uredi učinkovit javni potniški promet, ki bo tvoril hrbtenico transportnega sistema. Raba avtomobilskega prometa se na območju mesta postopoma racionalizira. Avtomobili ne smejo ogrožati varnosti pešcev in kolesarjev.

 

  1. Kultura sobivanja

Življenje med množico različnih ljudi na majhnem prostoru zahteva medsebojno prilagajanje, strpnost in odprtost. Zato je pomembno, da imajo vsi prebivalci zagotovljene osnovne pogoje za bivanje in ustvarjanje. Mesto mora zagotavljati varno in zdravo okolje vsem, hkrati pa biti kulturno živahno.

 

Program je bil sprejet na ustanovnem kongresu, 22.9.2018 v Mariboru

 

Predsednik

Josip Rotar