Program za Ljubljano

  1. Mesto pešcem in kolesarjem!

Mesto, ki je prijazno do pešcev in kolesarjev je boljše mesto za vse. V Ljubljani bomo poskrbeli za večjo varnost kolesarjev in pešcev ter varno parkiranje njihovih koles. Sklenili bomo mrežo kolesarskih in pešpoti ter razvili integriran javni potniški promet, ki bo povezal mesto z zaledjem. Začeli bomo z načrtovanjem medmestnih kolesarskih avtocest in poskrbeli za dokončanje kolesarskega mestnega obroča s širokimi vpadnicami. Zagotovili bomo tudi primerne in udobne obvoze ob gradbenih delih ter nemudoma odpravili kritične točke v kolesarskem omrežju in na peš poteh.

 

  1. Energija mlajših, izkušnje starejših

Za boljše življenje vseh prebivalcev mesta je potrebno aktivirati tako mlade kot starejše generacije. Spodbujali bomo aktivno stanovanjsko politiko za cenovno dostopna stanovanja za mlade in uvajali programe aktivnega staranja ter oskrbe na domu za starejše. Povezali se bomo z ljubljanskimi šolami in skozi predavanja mlade občane izobraževali o pomembnosti kolesarjenja in trajnostne mobilnosti.

 

  1. Pravica do mesta

Občanom je potrebno zagotoviti varno in zdravo okolje v vseh mestnih četrtih z enakim dostopom do javnih storitev. Izvedli bomo projekte prenove in urejanja mestnih ulic, trgov in javne infrastrukture, regulirali bomo oglaševanje na javnih površinah ter omogočili mesto za 0 EUR. Odprli bomo nove cone skupnega prometa in z ureditvijo javnega prometa ter kolesarjenjem poskrbeli za manj prometa in boljši zrak v središču mesta. Zavezali se bomo k ohranitvi čisto vsakega zdravega odraslega drevesa, saj se Ljubljana segreva bolj kot druga evropska mesta.

 

  1. Ljubljana je prihodnost!

Ljubljano in zaledje želimo uveljaviti kot okoljsko ozaveščeno in ne masovno turistično destinacijo, ki bo naše naravne danosti ohranjala in jih povezala z vrhunsko kulturo ter urbanimi zgodbami. Zagotovili bomo infrastrukturo, izvajali že potrjene strategije in zagotovili stabilno financiranje kulturnih in umetniških vsebin v mestu.