O nas

Lista kolesarjev in pešcev je organizirana kot politična stranka in se zavzema za boljše pogoje kolesarjev ter pešcev pri vseh vidikih upravljanja mest na nivoju lokalnih skupnosti.

Lista kolesarjev in pešcev je nastala leta 2014 pred lokalnimi volitvami z namenom vstopa v mariborsko lokalno politiko in odpiranja novih tematik, ki jih etablirane stranke pogosto prezrejo. Z vstopom v mestni svet je lista postala kanal za prenos številnih idej, pobud in vprašanj iz vsakodnevnega življenja prebivalcev Maribora do njegovih političnih odločevalcev. 

 

V mandatu 2014–2018 je Lista kolesarjev in pešcev konsistentno zagovarjala pravice kolesarjev in pešcev v mestnem prostoru, velik poudarek pa je dajala tudi vprašanjem odpiranja politične participacije in financiranja nevladnih organizacij. V mestnem svetu je podala številne pobude za razvoj Maribora v napredno, moderno in prebivalcem prijazno mesto. Tako je pripomogla k uvrstitvi projekta Dravske kolesarske poti in izboljšanja mestnega kolesarskega omrežja na lestvico pomembnejših projektov. Prav tako je uspešno zaustavljala poskuse, da bi se finančna sredstva zmanjševala na področjih kulture, varovanja okolja in ohranjanja narave.

 

Na lokalnih volitvah 2018 je Lista kolesarjev in pešcev nastopila s svojim kandidatom za župana Maribora ter listama za mestni svet v Ljubljani in Mariboru. V Ljubljani ji je uspel preboj v mestni svet z 1 predstavnikom, medtem ko je v Mariboru svoj rezultat potrojila in se v mestni svet uvrstila s 3 predstavniki. Prav tako je s svojimi kandidati uspešno prišla v mestne četrti oz. četrtne skupnosti povsod, kjer je imela kandidate. V mariborski MČ Center je dobila tudi predsednika četrti.

 

V letu 2019 smo sodelovali na evropskih volitvah, kjer smo se povezali z drugimi manjšimi iniciativami, listami in političnimi strankami v neodvisno listo Povežimo se. Skupni listi sicer ni uspelo prestopiti praga za evropski parlament, je pa s tovrstnim povezovanjem nakazala smer, v kateri bi morale stremeti številne podobne in napredne politične zgodbe v 21. stoletju.

V naši ekipi, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz področij upravljanja mest, prometnega inženirstva, arhitekture, dela v nevladnih organizacijah, participacije, trajnostne mobilnosti, kulture, umetnosti, naravo-varstva, prostora, zelenega turizma…smo prepoznali, da je lahko zgodba zanimiva tudi za širitev v druga lokalna okolja po Sloveniji. Tako je nastala ideja o ustanovitvi stranke, ki bo delovala mrežno v različnih lokalnih okoljih.

Smo odprta platforma za vse, ki bi se želeli aktivirati v svojem lokalnem okolju.

Preberite še:

Kakšna je naša zgodba?