Kakšna je naša zgodba?

Miza na Lentu v Mariboru - parkirišče
Miza na Lentu v Mariboru – parkirišče
Zgodba Liste kolesarjev in pešcev govori o skupini zanesenjakov, ki se je odločila, da bo v svojem lokalnem okolju začela spreminjati stvari na bolje. Kot odprta platforma za ljudi, ki želijo biti aktivni in se udejstvovati v lokalni politiki ter na ta način preizkusiti možnosti, ki so nam na voljo znotraj političnega sistema. Ime, ki smo si ga izbrali – Lista kolesarjev in pešcev izvira iz naše lastne uporabniške izkušnje, ki jo doživljamo kot kolesarji in kot pešci v mestnem prostoru. Čisto vsak od nas je v mestnem prostoru uporabnik, kdaj v vlogi voznika, potnika, kolesarja ali pešca. Mestna infrastruktura ali javna storitev je zgolj uporabniški vmesnik med mestom ter uporabnikom oz. meščanom. Ker smo se na prehodu iz 20. v 21. stoletje srečali tudi v prehodu v digitalno dobo, nas kot uporabnike mestnega prostora velikokrat frustrira, kako počasi se mestni prostor, javne storitve ali politični sistem prilagaja potrebam ljudi, za razliko od instantnih sprememb v digitalni sferi. Zato smo si rekli, da bomo v politiko vstopili z namenom narediti razliko in pozitivno vplivati na spremembe, ki so sestavni del življenja okoli nas. K politiko zato pristopamo dolgoročno, vztrajno, sistematično, strokovno in po korakih…to je politika 21. stoletja.

Obdobje 2014 – 2018

Lista kolesarjev in pešcev je nastala v Mariboru tik pred lokalnimi volitvami leta 2014. Takrat se je okoli te neformalne skupine zbralo nekaj posameznikov, ki so bili aktivni v različnih civilno-družbenih iniciativah, nevladnih organizacijah, majhnih podjetjih, fakultetah in so se v okviru svoje službe ali zasebno ukvarjali z vprašanjem razvoja mesta. Skupina se je odločila, da bo pred občinsko stavbo začela zbirati podpise za nastop na volitvah v mestni svet. V enem mesecu je ekipa vsak dan stala pred občino in zbirala podpise, dokler jim končno ni uspelo zbrati zahtevano kvoto 450 podpisov. V tem času so po različnih lokacijah v mestu izvajali tudi urbane intervencije, opozorilne akcije in pogovore z občani, ter na ta način opozorili na pereče probleme v mestu.
Namen Liste kolesarjev in pešcev je, da bi Maribor postal mesto, prijazno do ljudi, predvsem do tistih, ki hodijo peš ali kolesarijo. (Izvleček iz programa 2014)
Akcija ob 1. dnevu zbiranja podpisov pred Mestno občino Maribor
Želimo si kvalitetno infrastrukturo, pametne prometne režime in premišljene posege v prostor, ki bodo mestu dajali urbani značaj ter pozitivno vplivali na razvoj lokalne skupnosti. Maribor si predstavljamo kot pomembno urbano središče v severovzhodni regiji, ki ne bo zgolj skupek razdrobljenih primestnih naselij, ampak bo uspešno povezoval mesto z zaledjem. (Izvleček iz programa 2014)
Akcija na Lentu – dnevna soba ali parkrišče…
Seznam kandidatov za mestni svet je bil sestavljen iz 10 oseb in na volitvah je novi listi uspelo zbrati 919 glasov volivk in volivcev ter tako premagati spodnji prag za vstop v mestni svet. Za mestnega svetnika je bil izvoljen Josip Rotar, prometni inženir in dolgoletni predsednik društva Mariborska kolesarska mreža.
 Lista-kolesarjev-in-pešcev-program-2014

Lista-kolesarjev-in-pešcev-program-2014
Rešitve ne vidimo v zgolj tujih investitorjih, temveč v razvoju lastnih potencialov. Mesto lahko naredi ljudi srečnejše in jim da občutek dostojanstva. Izkušnje mnogih mest iz tujine nam kažejo, da so uspešna in srečna mesta tista, ki poskrbijo za dobro počutje kolesarjev in pešcev. (Izvleček iz programa 2014)
Lista-kolesarjev-in-pešcev-kandidati-2014
Lista-kolesarjev-in-pešcev-kandidati-2014
Tekom mandata 2014 – 2018 je lista predlagala in sodelovala pri sprejemanju projektov, kot so:
 • Dravska kolesarska pot,
 • Ureditev varnih kolesarskih poti med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi,
 • Revitalizacija degradiranih mestnih območij,
 • Umetniška četrt Lent,
 • Obnova mestnega središča, zlasti Glavnega trga, Koroške ceste in Lenta,
 • Povečanje in obnova zelenih mestnih površin,
 • Obnova mestnih tržnic,
 • Zaščito urbanega gozda – Stražun,
 • Zaščito narave in omejitev divje eksploatacije Pohorja,
 • Javna obravnava (vsaj 30 dni) pred sprejemanjem proračuna,
 • Povečanje sredstev za izboljšanje delovanja nevladnih organizacij in civilne družbe.
Prav tako je lista sodelovala pri delovanju 2 odborov – Odbor za kulturo in Odboru za urejanje prostora, ohranjanje okolja in varovanje narave.
Od 2014 do konca 2017 je bil mestni svetnik Josip Rotar. Od konca 2017 do zaključka mandata v letu 2018 pa je bil mestni svetnik Andrej Žižek.
Majhne trgovine, lokali, restavracije, parki, drevoredi, igrišča, tržnice, kolesarske steze, varne soseske…Vse te ključne besede ustvarjajo ugodno klimo za mesto in vračajo denar v skupnost. (Izvleček iz programa 2014)
“Lista kolesarjev in pešcev je odprta za povezovanje z vsemi progresivnimi, odprtimi in prodornimi zgodbami, ki so usmerjene v izboljšanje našega skupnega bivanjskega prostora. Listo razumemo platformo in kot orodje preko katerega bomo lahko bolj učinkovito dosegali izboljšave v našem mestu in izkoristili lokalne potenciale. Če vas karkoli zanima, se nam želite pridružiti ali pomagati pri realizaciji skupnih idej, nam pišite,” smo zapisali v pozivu našim podpornikom.

Obdobje 2018 – danes

Na lokalnih volitvah 2018 je zaradi dviga pragu za udeležbo neodvisnih list na volitvah za občinski svet (morali bi v 4 tednih zbrati 900 podpisov) bila sprejeta odločitev, da bo Lista kolesarjev in pešcev postala registrirana kot politična stranka. Na ustanovnem zboru je bil sprejet statut in program stranke – Za povezana mesta in s tem pridobljena pravica, da kot stranka kandidiramo na lokalnih volitvah v katerikoli občini v Sloveniji.
Odločili smo se, da bomo na volitvah za mestni svet nastopili v Mariboru in Ljubljani. V Mariboru smo se poleg tega predstavili tudi s kandidatom za župana. Kandidaturo za župana je prevzel predsednik stranke, Josip Rotar. Na volitvah v Mariboru smo dosegli cilj in število svetnikov za naslednji mandat povečali iz 1 na 3 svetnike. Tako so se v mestni svet z 2416 glasovi uvrstili Josip Rotar, Tjaša Gojkovič in Željko Milovanovič. Prav tako je velik uspeh doživela lista tudi v Ljubljani, kjer se je v mestni svet uspelo uvrstiti Janezu Starihi. S tem je Lista kolesarjev in pešcev postala prva in edina stranka v Sloveniji, ki ima svojo centralo v Mariboru in izpostavo v Ljubljani.