Lista kolesarjev in pešcev

Za povezana mesta

Kakšna je naša zgodba?

Namen Liste kolesarjev in pešcev je, da bi Maribor postal mesto, prijazno do ljudi, predvsem do tistih, ki hodijo peš ali kolesarijo. Želimo si kvalitetno infrastrukturo, pametne prometne režime in premišljene posege v prostor, ki bodo mestu dajali urbani značaj ter pozitivno vplivali na razvoj lokalne skupnosti. Maribor si predstavljamo kot pomembno urbano središče v severovzhodni regiji, ki ne bo zgolj skupek razdrobljenih primestnih naselij, ampak bo uspešno povezoval mesto z zaledjem. Rešitve ne vidimo v zgolj tujih investitorjih, temveč v razvoju lastnih potencialov. Mesto lahko naredi ljudi srečnejše in jim da občutek dostojanstva. Izkušnje mnogih mest iz tujine nam kažejo, da so uspešna in srečna mesta tista, ki poskrbijo za dobro počutje kolesarjev in pešcev. Majhne trgovine, lokali, restavracije, parki, drevoredi, igrišča, tržnice, kolesarske steze, varne soseske…Vse te ključne besede ustvarjajo ugodno klimo za mesto in vračajo denar v skupnost.
Lista kolesarjev in pešcev je na lokalnih volitvah 2014 dobila 1 sedež v 45-članskem mestnem svetu. Prav tako je lista sodelovala pri delovanju 2 odborov – Odbor za kulturo in Odbor za urejanje prostora, ohranjanje okolja in varovanje narave.
Od 2014 do konca 2017 je bil mestni svetnik Josip Rotar. Od konca 2017 do zaključka mandata v letu 2018 je bil mestni svetnik Andrej Žižek.
Tekom mandata je lista predlagala in sodelovala pri sprejemanju projektov, kot so:
 • Dravska kolesarska pot,
 • Ureditev varnih kolesarskih poti med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi,
 • Revitalizacija degradiranih mestnih območij,
 • Umetniška četrt Lent,
 • Obnova mestnega središča, zlasti Koroške ceste in Lenta,
 • Povečanje in obnova zelenih mestnih površin,
 • Obnova mestnih tržnic,
 • Zaščito urbanega gozda – Stražun,
 • Zaščito narave in omejitev divje eksploatacije Pohorja,
 • Javna obravnava (vsaj 30 dni) pred sprejemanjem proračuna,
 • Povečanje sredstev za izboljšanje delovanja nevladnih organizacij in civilne družbe.
Lista kolesarjev in pešcev je odprta za povezovanje z vsemi progresivnimi, odprtimi in prodornimi zgodbami, ki so usmerjene v izboljšanje našega skupnega bivanjskega prostora. Listo razumemo kot orodje preko katerega bomo lahko bolj učinkovito dosegali izboljšave v našem mestu in izkoristili lokalne potenciale.
Če vas karkoli zanima, se nam želite pridružiti ali pomagati pri realizaciji skupnih idej, nam pišite.