Kako lahko donirate?

Za uspešno izvedbo volilne kampanje nam zelo prav pridejo tudi vaše donacije. S sredstvi, ki  nam jih nakažete bomo lahko financirali kampanjo. Zlasti nam bodo ta sredstva prišla prav pri: …