Kaj je Lista kolesarjev in pešcev?

Leta 2014 smo se posamezniki in posameznice, aktivni v različnih organizacijah in civilnih pobudah, povezali v Listo kolesarjev in pešcev (LKP) z namenom skupnega nastopa na lokalnih volitvah v Mariboru. Z zbiranjem podpisov smo pridobili možnost za nastop na volitvah, na katerih smo osvojili 1 sedež v 45-članskem mestnem svetu. V preteklem mandatu smo konsistentno zagovarjali pravice kolesarjev in pešcev v mestnem prostoru, velik poudarek pa smo dajali tudi vprašanjem odpiranja politične participacije in financiranja nevladnih organizacij. V mestnem svetu smo podali številne pobude za razvoj Maribora v napredno, moderno in prebivalcem prijazno mesto. Med našimi dosežki lahko izpostavimo, da smo pripomogli k uvrstitvi projekta Dravske kolesarske poti na lestvico pomembnejših projektov. Prav tako smo uspešno zaustavili poskuse, da bi se finančna sredstva zmanjševala na področjih kulture, varovanja okolja in ohranjanja narave.

Prepričani smo, da je z našo politično pobudo smiselno vztrajati, saj bomo v naslednjem mandatu imeli možnost naša vsebinska še okrepiti in razširiti ter sodelovati pri realizaciji projektov za katere smo že pripravili temelje.