V Mestnem svetu po samostojni poti

Josip Rotar - seja mestnega sveta
Josip Rotar – seja mestnega sveta

V Listi kolesarjev in pešcev vidimo smisel delovanja v Mestnem svetu onkraj klasične delitve na koalicijo in opozicijo. Želimo si biti konstruktiven del Mestnega sveta in prispevati na področjih, kjer smo strokovno najbolj kompetentni in kjer lahko mestu najbolj pomagamo. Uresničevanja svojega poslanstva ne vidimo v nobeni izmed političnih skupin v Mestnem svetu.

V mariborski Mestni svet se je na letošnjih lokalnih volitvah uvrstilo precej novih političnih skupin in posameznikov, ki bodo v naslednjih 4 letih odločali o najpomembnejših občinskih zadevah. Med njimi je tudi Lista kolesarjev in pešcev, ki je na volitvah prejela 919 glasov volivk in volivcev. V tem trenutku se v javnosti postavlja vprašanje, na kateri strani, koalicijski ali opozicijski, se bodo posamezne politične skupine pozicionirale v Mestnem svetu. Lista kolesarjev in pešcev je bila v dneh po volitvah nagovorjena z več strani s pobudami po političnem povezovanju. Na podlagi različnih razgovorov so prišli do skupne ugotovitve, da se vsebinskim vprašanjem daje obroben pomen, in da pogovori v glavnem temeljijo na trgovanju s posameznimi položaji. To se je še zlasti izrazilo pri sprejemanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Kviaz), ki je ključna za kadrovanje posameznikov na vodilne položaje v občini in z njo povezanimi subjekti.

Kot nova politična skupina v Mestnem svetu si Lista kolesarjev in pešcev svoje delovanje predstavlja čimbolj konstruktivno, strokovno in demokratično. Želijo si, da bi imeli odprt manevrski prostor na področjih, kjer so kot strokovnjaki najbolj kompetentni in kjer lahko mestu najbolj pomagajo. Za njih so ta področja promet, prostor, okolje, turizem in kultura. Hkrati pa se jim zdi pomembno, da nadaljujejo z načelno politično držo, ki so jo zastavili v volilni kampanji, npr.: vsebinsko fokusiranje na področjih, kjer delujejo kot strokovnjaki in proaktivni meščani že vrsto let, minimalni finančni vložek v volilno kampanjo, zbiranje podpisov za registracijo liste ipd. V volilno kampanjo se niso podali z namenom, da bi postali del zavirajoče politične kulture v Sloveniji, ki odnos med koalicijo in opozicijo dojema zgolj kot izključevalno delitev na “vaše” in “naše”, temveč da bi odpirali prostor za vsebinsko razpravo in aktivirali čimveč proaktivnih posameznikov. Menijo, da je dosedanja blokovska delitev v naši politični realnosti naredila več škode kot koristi, saj se je s tem izgubil pomen strokovnosti pred politično pripadnostjo. Po tej logiki se je kadrovalo na pomembne položaje nekompetentne posameznike, kar je privedlo do katastrofalnih posledic v obliki stečajev, proračunske luknje, netransparentnih hobotnic ipd.

Svoje poslanstvo bodo zato razvijali po drugačni poti od prvih dveh. V Listi kolesarjev in pešcev svoje usode ne vidijo znotraj koalicije ali opozicije, temveč si tovrstno delitev želijo preseči in graditi na konstruktivnem sodelovanju v okviru samostojne svetniške skupine.