Kako bi se morale občine lotevati obvozov za kolesarje ob zaporah

 

V Ljubljani je ob delih na Resljevi cesti prišlo do postavitve znaka za obvoz, ki kolesarje iz kolesarske steze vodi na vozni pas. Janez Stariha je ob tem Mestno občino Ljubljana opozoril, da bi bilo smiselno tovrstne obvoze kolesarjev urediti na drugačen način. Na spodnji sliki je prikazana primerjava. Druga varianta spelje promet kolesarjev na cesto, medtem ko motorni promet ureja izmenično.

Stališče Liste kolesarjev in pešcev je, da se obvozi kolesarskega promet morejo v Sloveniji začeti jemati veliko bolj resno. Tovrstne anomalije bi morale biti predvidene tudi v pravilnikih. Zgolj postavitev prometnega znaka je precej klavrna in polovičarska rešitev.