Kako parkirani avtomobili posegajo v območje pločnikov?

Ali lahko preprečimo, da parkirana vozila ne posegajo v območje pločnika? Željko Milovanovič je v okviru točko pobud in vprašanj na 8. redni seji MS MO Maribor postavil vprašanje o nameščanju talnih elementov za preprečevanje parkiranja avtomobilov. Dogaja se namreč, da parkirani avtomobili s prednjim delom pogosto posegajo tudi v območje pločnika in tako ovirajo promet pešcev na pločnikih.

Opazili smo, da je MOM na Kardeljevi cesti namestila talne elemente za preprečevanje parkiranja avtomobilov čez predvidena parkirišča na pločnike ali kolesarske steze, kar seveda pozdravljamo. Namreč, prevečkrat se na veliko mestih dogaja, da avtomobili in večja vozila, kljub temu, da imajo na predvidenih parkiriščih dovolj prostora, zasedajo še dele pločnikov in kolesarskih stez in s tem pešcem, kolesarjem in drugim legitimnim uporabnikom teh površin onemogočajo ali otežujejo varen prehod. Zanima me, če se bo MOM teh oblik urejanja parkirnih površih in namešanja talnih elementov posluževala tudi v drugih predelih mesta in s kakšno dinamiko oz. kakšni so konkretni načrti pristojnega Urada.

 

Primer 1: Parkiranje čez pločnik onemogoča uporabo klopi.