Kateri ukrepi so bili v letu 2018 izvedeni na infrastrukturi za kolesarjenje in hojo?

Vsako mesto, ki se želi sistematično ukvarjati z razvojem in ima za to sprejete tudi področne strategije, mora imeti poleg akcijskega načrta tudi izvedeno vsakoletno evalvacijo. Zato me v okviru tega vprašanja zanima, kateri ukrepi so bili v letu 2018 izvedeni na infrastrukturi za kolesarjenje in hojo. Za odgovor prosim, da izpolnite tabelo, ki je priloga tega vprašanja.

Josip Rotar, Lista kolesarjev in pešcev (vprašanje na 4. redni seji mestnega sveta MO Maribor)

Odgovor občine: