Nasprotujemo elitizaciji in gentrifikaciji mestnega središča

Janez Stariha, mestni svetnik Liste kolesarjev in pešcev v MO Ljubljana je na 4. redni seji ob sprejemanju dokapitalizacije stanovanjskega sklada povedal:

“V Listi kolesarjev in pešcev nasprotujemo gentrifikaciji in elitizaciji mestnega središča. Menimo, da je hotelskih sob, penzionov in stanovanj preurejenih v kratkoročni najem že danes občutno preveč. Mestna občina sicer operira s podatkom, da v prestolnici manjka še približno 4000 hotelskih sob, kar pa ne odseva realnega stanja. V ta podatek ni zajet črn trg Airbnb namestitev, ki je po neuradnih podatkih težak za kar 2000 sob. Vse to vpliva na cene najemnih stanovanj, ki letijo v nebo. Stanovanj namenjenih dolgoročnemu najemu pravzaprav ni več. Tu bi kazalo s prstom sicer najprej pokazat na državo, ki ima vse mehanizme, da poseže v davčno razbremenitev dolgoročnega najema, vendarle pa bi morala pokazati več samoiniciative tudi mestna občina. Meščani se iz mestnega središča izseljujejo, ker so razmere za bivanje postale pravzaprav nemogoče. Vse je podrejeno turizmu, cene v lokalih so previsoke, trgovine za dnevno potrošnjo izginjajo, središče postaja ena sama velika kulisa namenjena turizmu. In ta turizem na žalost ni na visokem nivoju. Večina turistov pride v Ljubljano za dan ali dva in troši podpovprečno glede na druge prestolnice v EU. Menimo, da bi se dalo objekt na Dvornem trgu preurediti tudi kako drugače. Prvotna namembnost stavb je bila namreč kulturno umetniška. Kljub pomislekom glede namembnosti stavbe pa gre pohvaliti investitorja, da je sploh pripravljen vložit v sanacijo objekta zaradi izrednega stanja, ki ogroža obstoj stavbe, prav tako pa tudi varnost ljudi je potrebno postaviti varnost na prvo mesto. Stavba bo po prenovi mehansko stabilna, odporna in požarno varna. Torej zaradi spleta okoliščin, na katere vlagatelj nima vpliva, mora pa stavbo obnoviti bomo predlog s težkim srcem podprli, v prihodnje pa še naprej opozarjali na čedalje slabše razmere za bivanje v središču mesta.”