Nevarni prehod čez železniško progo je potrebno nujno urediti

Vlak je v Ljubljani ponovno do smrti povozil kolesarja. Petnajstletnega mladeniča. Zgodilo se je na isti kritični točki pri stadionu ŽAK, kjer je tovorni vlak št. 53441 iz Kranja 15. maja 2018 zbil kolesarja. Tam žal še vedno ni varnega nivojskega prehoda za pešce in kolesarje.

Na dotični prehod je naš mestni svetnik Janez Stariha pristojne na MOL opozoril že na 5. seji mestnega sveta, ko je preiskovalec nesreč izdal poročilo, v katerem je med drugim zapisal, da predlaga obema, tako Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, kot tudi MOL, ustrezno ureditev prehoda. S pobudo je Stariha želel, da se MOL poveže z Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je zakonsko pristojna za varnost prehodov. Pobuda je bila žal zavrnjena.

Mestna občina Ljubljana mora skrbeti za varnost svojih meščanov in meščank. Kljub temu, da je varnost železniških prehodov v pristojnosti Direkcije, ima MOL zavezo in odgovornost do prebivalcev, pešcev in kolesarjev, ki živijo v Ljubljani.

 

Zanimiva ideja iz Nove Zelandije: