Pobuda za odstranitev nevarnih granitnih kock na pločnikih

Josip Rotar, Lista kolesarjev in pešcev (pobuda na 4. redni seji mestnega sveta MO Maribor)

Že v mandatu 2014 – 2018 sem dal pobudo, da se na prometnih površinah za kolesarje in pešce zamenjajo granitne kocke, ki so namenjene ločevanju kolesarske steze od hodnika za pešce. Zato ponovno opozarjam na problem granitnih kock na pločnikih, ki so za tovrstne površine neprimerne, saj ogrožajo varnost in povzročajo padce kolesarjev.

V okviru pobude predlagam, da se pristojni odpeljejo na terenski ogled s kolesom, na katerega naj priklopijo otroško prikolico za kolo ter tovornim kolesom za prevoz blaga. Na ta način bodo dobili najlažjo predstavo o samem problemu, saj bodo občutili tudi vse nevarne naklone in neprimerne zavijalne radije. Še posebej poudarjam, da bi ta terenski ogled moralo izvesti celotno vodstvo Urada za komunalo in promet, ne bi pa škodilo, če bi se tega ogleda udeležili tudi predstavniki Nigrada in projektantskih podjetij, ki največ sodelujejo z občino. Otroško prikolico in tovorno kolo si lahko sposodijo brezplačno v Centru mobilnosti Maribor. Lokacije, ki jih predlagam so naslednje: Titova cesta, Cesta proletarskih brigad, Pobreška cesta, Oreško nabrežje, Kardeljeva cesta in Čufarjeva cesta.