Aktualne novice – oktober 2019

Pozdravljeni!

Pošiljamo vam kratek povzetek aktualnih tem iz političnega delovanja Liste kolesarjev in pešcev.

Naši mestni svetniki Josip Rotar, Tjaša Gojkovič in Željko Milovanovič so že v prejšnjem tednu vložili 9 amandmajev na odlok o izdajanju občinskega časopisa. Do začetka včerajšnje 8. redne seje, na kateri se je med drugim obravnaval omenjeni odlok smo z ostalimi koalicijskimi skupinami v mestnem svetu prišli do dogovora, saj je večina naših amandmajev bila smiselno upoštevana. Ti so se nanašali predvsem na omejitev izdajanja časopisa v času volilne kampanje, potrjevanje uredniškega odbora na mestnem svetu ter zahtevane kompetence odgovornega urednika. S tem smo omejili županove pristojnosti pri izdajanju občinskega časopisa.

Pobude in vprašanja


Na vsaki redni seji mestnega sveta je tudi točka dnevnega reda, kjer se obravnavajo vprašanja in pobude. Vsak mestni svetnik ima na 1 sejo možnost predstaviti 1 pobudo in 1 vprašanje. Do sedaj smo to možnost vedno izkoristili vsi mestni svetniki na vseh rednih sejah.

V okviru 8. redne seje smo podali naslednje pobude:
– Pobuda za ureditev kolesarskih parkirišč na glavni tržnici
– Pobuda za redno vzdrževanje kolesarske steze ob Titovi cesti
– Pobuda za celostno ureditev parkiranja turističnih avtobusov v centru mesta

Pobuda Tjaša Gojkovič:
Ker mora naše mesto ostati prijazno in turistom dostopno, dajem pobudo, da Mestna občina Maribor preuči možnosti na terenu in avtobusnim prevoznikom omogoči dodatne točke za hiter vstop in izstop turistov (hop in – drop off). Za glavno točko hitrega vstopa in izstopa velja postajališče na Partizanski cesti 3-5, neposredno pred pogrezljivim valjem, kjer se nahaja tudi TIC. Sama lokacija ob peš coni, predvsem pa bližina TIC-a sta vsaj teoretično dve prednosti za vodenje turistov po našem mestu. Vsi pa vemo, da je prav to avtobusno postajališče vedno polno nepravilno parkiranih vozil in tistih, ki na potopnem valju čakajo na vstop v peš cono. Tako se turistični avtobusi na naši glavni točki za hiter vstop in izstop običajno ne morejo niti ustaviti, kaj šele polkrožno obrniti. Se pa v neposredni bližini TIC-a pojavljajo nekatere alternativne rešitve, ki najbrž ne bi zahtevale večjih posegov. Kot primer omenim podaljšek postajališča mestnega prometa na desni strani Titove ceste ter ustrezno ureditev na zavoju Ulice heroja Bračiča (pred MTB-jevim okostnjakom). Predlagam, da pristojne službe preučijo tako predlagane kot morebitne druge možne rešitve hitrega vstopa in izstopa avtobusnih turistov.
Posebej pa izpostavljam problematiko turistov z gibalnimi oviranostmi. Turistični vodniki opozarjajo, da v našem mestu (vsaj ne v centru) ne obstaja prav nobena točka, ki bi invalidnim osebam omogočala varen vstop in izstop iz avtobusa. Nedavno je cel avtobus oseb z gibalnimi oviranostmi najprej nemočno manevriral pred potopnim valjem. Osebje TIC-a je šoferju nato omogočilo, da zapelje v peš cono, vendar tudi tam ni bilo na voljo nobenih rekvizitov, ki bi tem osebam olajšali izstop. Ko jim je končno uspelo, so nadaljevale težave z javnim straniščem, saj tisti pri TIC-u ni dostopen za invalide. Na koncu naj bi to kalvarijo uredil turistični vodnik, ki se je dogovoril za uporabo sanitarij v enem od bližnjih lokalov.

Veliko stvari se lahko reši z improvizacijo, enakopravnost gibalno oviranih oseb pa bi vendarle morala biti rešena sistemsko. S tem namenom dajem nadaljnjo pobudo, da Mestna občina Maribor na robu starega mestnega jedra organizira točko za vstop in izstop oseb z gibalnimi oviranostmi, ki bo vključevala potrebno opremo in primerne sanitarije.

——

Vprašanja so se nanašala na:

– Načrte občine po ureditvi talnih elementov za preprečevanje parkiranja avtomobilov na pločnikih t.i. stoperjev
– Ureditev pasjega parka
– In pa na županovo novo prevozno sredstvo – kolo

Vprašanje Josip Rotar:
Sprašujem gospoda župana ali vidi ali sliši in ali razume, da je Maribor sestavljen iz 17 različnih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, kjer je potrebno delovati usklajeno za skupno dobrobit in razvoj vseh naselij znotraj naše samoupravne lokalne skupnosti. Župana želim s svojim vprašanjem spodbuditi ali sedaj, ko je svoje prevozno sredstvo skuter, zamenjal za mestno kolo, razmišlja tudi o obisku vseh ostalih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Takšni obiski bi lahko postali stalnica in hkrati bi s kolesi naredili obhode po celotni občini, po etapah, ki bi bili nekakšna strokovna ekskurzija ali recimo temu kar terenski ogledi. Zakaj je pogled iz kolesa za župana tako pomemben? Ker župan na svežem zraku dobi veliko več informacij o svoji okolici, kot bi jih lahko dobil iz avtomobilske kapsule. Zato!

Trgovskih centrov je že zdaj preveč!


Nasprotovali smo izgradnji še enega nakupovalnega središča za Europarkom, kjer bi naj postavili še en Lidl. Že pri samem potrjevanju dnevnega reda smo to točko želeli umakniti, vendar nam to ni uspelo.

Ob sami razpravi je Tjaša Gojkovič povedala: “Odločitve o posegih v prostor najbolj neposredno vplivajo na to, kako bo mesto izgledalo, kje bo kaj stalo, kam se bomo vozili in kako se bomo počutili. Posledice teh odločitev so dolgoročne, trajajo najmanj toliko kot same hiše. Zato me čudi, da o tem (skoraj) nihče od vas ne razpravlja. Namreč odlok, ki ga sprejemamo, se dotika območja, ki ima v našem mestu verjetno največji razvojni potencial. Potencial, ki ga na najslabši možen način uničujemo že od izgradnje Europarka dalje. Celotno območje med Titovo, Pobreško in Nasipno ulico, si zasluži vizijo naprednega urbanega središča, v katerem naj svoj prostor poleg trgovine, najdejo predvsem visoko tehnološka in storitvena podjetja, start-upi, kongresna dejavnost in javni programi. Območje bi morale povezovati obširne zelene površine in kvalitetne bivalne enote za mlade družine ter visoko kvalificirane kadre, ki bi tukaj iskali svoje poklicne priložnosti. Predstavljajte si ljubljanski tehnološki park, mu dodajte zelene površine in stanovanja, nato pa vse skupaj prestavite na petkrat boljšo lokacijo v neposredni bližini centra mesta. To je to, kar imamo okrog Europarka, pa očitno nočemo ne videti ne slišati – dokler ne bo prepozno. To je hkrati tudi vizija, ki nam jo je v okviru programa URBACT III, pred dvema letoma predstavil občinski Sektor za urejanje prostora, skupaj z Univerzo. Pobudo, da naj se omenjeni projekt predstavi mestnim svetnikom, je v mesecu februarju tega leta podala celo tudi podžupanja iz vrst SD-ja, medtem ko se je projektna pisarna zavezala, da bo predstavitev projekta izvedla na eni izmed naslednjih mestnih sej. Sedaj pa občina govori o razvojnem preboju, svoje lastne vizije na desnem bregu pa s tem odlokom v resnici spušča na stopnjo najbolj banalne, diskontne trgovine z odprtim parkiriščem. V korist špekulativnega investitorja, ki je to zemljišče pod ceno kupil z izključnim namenom hitrega zaslužka. In v škodo vseh prebivalcev Maribora, ki so nas izvolili in ki jih bomo očitno prikrajšali za boljšo prihodnost desnega brega reke.”

PreBOJ za Maribor: Komu središče mesta, pešcem ali avtomobilom?


Komu dati prednost v historičnem središču mesta, avtomobilom ali pešcem in kolesarjem? Je sobivanje mogoče urediti tako, da bodo na koncu zadovoljni tako udeleženci v prometu kot gostinci, obrtniki in vsi drugi, ki živijo ali svoje dejavnosti opravljajo v centru mesta? Kako urediti promet na levem bregu Drave, da bo potekal tekoče, brez zastojev, hkrati pa bodo mestne ulice in trgi občanom omogočali kvalitetno bivanje in druženje?

​Kaj za promet pomenita načrtovana ureditev Koroške ceste in Glavnega trga ter zaprtje Lenta? Bo spremembam sledil tudi javni potniški promet? Kako ljudi prepričati, da se odpovedo avtomobilu in za svoje poti uporabljajo druge možnosti? Vse to so vprašanja, o katerih bomo razpravljali na Večerovi javni debati Komu središče mesta, pešcem ali avtomobilom?, ki bo potekala danes ob 17. uri v Vetrinjskem dvoru.

O teh vprašanjih bodo razpravljali podžupan Samo Peter Medved, zadolžen za področje prometa, mestni svetnik Liste kolesarjev in pešcev Josip Rotar, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana in nekdanji vodja prometnega urada mariborske občine David Polutnik​, direktor mestnega avtobusnega prevoznika Marprom Bernard Majhenič in gostinka iz Poštne ulice Zekira Marković.

Več o dogodku:
https://www.facebook.com/events/1267503033422614

Vabljeni na Climathon Maribor 2019


Kje se vozimo s kolesi? Katere kolesarske poti bi lahko označili kot primarne koridorje? Ali lahko povežemo vse mestne četrti v najbolj optimalno in smiselno celoto? In kje so pešci?

Imaš idejo? Poznaš rešitev? Še ne, a bi jo želel razviti v družbi strokovnjakov in soudeležencev, ki verjamemo v Maribor kot mesto trajnostne mobilnosti? Pridi na Climathon 2019 in aktivno soustvarjaj jutri, kakršnega bi želel živeti že danes.

Poleg strokovnih predavanj in timskega iskanja inovativnih rešitev pričakuj sproščeno vzdušje, okusno pogostitev in veliko nepozabnih izkušenj. Vsak udeleženec prejme tudi mednarodno potrdilo o udeležbi.

Soustvarjaj ideje za razvoj Maribora kot mesta urbane kolesarske mobilnosti. Čas je za slow mobility – za skupen in kreativen razmislek na poti k meščanom prijaznejšemu mestu. Udeležba je BREZPLAČNA.

CLIMATHON MARIBOR 2019
Kdaj: PETEK, 25. oktober, ob 16. uri
Kje: Center mobilnosti Maribor, Partizanska cesta 21, 2000 Maribor

Sprejmi izziv in postani del globalnega dogodka, ki v organizaciji EIT Climate-KIC (EU pobude za podnebne inovacije) hkrati poteka v več kot 100 mestih po vsem svetu – Sydneyju, Bombaju, San Franciscu, Berlinu, Münchnu, Londonu, Parizu, Barceloni … Tradicionalni podnebni hackaton letos v Mariboru, pionirskem mestu gibanja Climathon, poteka že četrtič.
Želiš o globalnem dogodku izvedeti več ? Klikni na:
https://climathon.climate-kic.org/en/maribor

Na Climathonu v Mariboru bomo reševali IZZIVE s področja trajnostne preobrazbe mestne mobilnosti in kreativnega razmisleka o vzpostavitvi mestnega kolesarskega omrežja.

PRIJAVA je obvezna! Prijavi se tukaj:
https://climathon.climate-kic.org/en/participate?organisation_id=435

Več o dogodku in program na FB:
https://www.facebook.com/events/512476599588922/

Sodelujte in prispevajte


V kolikor se želite tudi sami aktivirati, ste v svojem lokalnem okolju že dalj časa soočeni s kakšno problematiko in imate tudi sami kakšno zanimivo idejo, ki bi lahko bila predstavljena v obliki pobude ali vprašanja na mestnem svetu, nam pišite.