Od delovne skupine pričakujemo pripravo študije trase hitre železnice

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo bili seznanjeni s sklicem ustanovnega sestanka delovne skupine za razvoj železniške infrastrukture, ki naj bi pripravila predlog dolgoročne vizije razvoja in posodobitve železniške infrastrukture ter poleg povečanja konkurenčnosti železniškega prometa, preučila tudi možnosti vzpostavitve hitrih železniških povezav.

Delovno skupino, ki jo vodi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, sestavljajo še  Monika Pintar Mesarič, mag. Andreja Knez, dr. Anita Goršek, dr. Aleš Groznik, dr. Matej Ogrin in dr. Jože P. Damjan.

V Listi kolesarjev in pešcev pozdravljamo ta korak in ga razumemo kot uspešno nadaljevanje pobude 50 minut med Mariborom in Ljubljano, ki smo jo zagnali v začetku junija ter se zavzema za izgradnjo hitre železnice med dvema največjima mestoma v državi. Ob tem so pobudo za hitro železnico poleg 2000 podpisnikov spletne peticije podprle tudi vse mestne občine, ki gravitirajo na prometno povezavo Ljubljana–Celje–Maribor. To so s pismi podpore storile mestne občine: Ptuj, Velenje, Murska Sobota, Celje, Ljubljana in Maribor.

Od delovne skupine pričakujemo, da bo preučila načine financiranja, ki bodo trajnostni in ekonomsko vzdržni, prav tako pa pričakujemo, da bo pripravila študijo nove trase, ki bo omogočala hitro potniško povezavo med Celjsko in Ljubljansko kotlino, natančneje med Kresnicami in Žalcem.

Verjamemo, da lahko hitrejše potovalne čase med dvema največjima slovenskim mestoma oz. severovzhodnim in osrednjim delom države dosežemo le z novimi odseki trase, ki bodo predstavljali alternativo obstoječim odsekom, kot je recimo trasa čez Zasavje. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na navezave do vseh ostalih pomembnih regij in večjih mest, saj lahko le z učinkovitimi in hitrimi prometnimi povezavami na dolgi rok dosežemo decentralizacijo države ter s tem izboljšamo konkurenčnost Slovenije v primerjavi z ostalimi državami v Evropi.

Od Ministrstva za infrastrukturo pričakujemo, da bo do predsedovanja Slovenije EU (druga polovica leta 2021) predstavljena idejna zasnova Slovenskega dela trase na relaciji Trst-Ljubljana-Dunaj ter da bodo javnost o nadaljnjih korakih razvoja železniške infrastrukture še naprej ažurno obveščali.

Državljanska pobuda za hitro železnico
Državljanska pobuda za hitro železnico