Hitra železnica med Mariborom in Ljubljano bi pomenila razcvet za celotno Slovenijo

Na novinarski konferenci je bila predstavljena državljanska pobuda 50 minut med Mariborom in Ljubljano, ki se zavzema za izgradnjo hitre železniške povezave med največjima mestoma v državi. Pobudo podpirata mariborska občina in Lista kolesarjev in pešcev.

Danes so predstavniki državljanske pobude pobude 50 minut med Mariborom in Ljubljano predstavili svojo vizijo, v okviru katere je prvotnega pomena vzpostaviti hitro vsakodnevno železniško povezavo med središčem in drugim največjim mestom v državi. Predlagajo, da bi obstajala povezava, po kateri bi lahko v Ljubljano in iz nje prišli le v pičlih 50 minutah. Po besedah dr. Mateje Ratej iz ZRC SAZU so pobudo sestavili raziskovalci in profesorji s področja humanistike in družboslovja, ki delujejo v Mariboru in Ljubljani. Dejala je, da je nezadovoljstvo zaradi vsakodnevnih dolgotrajnih migracij iz in v mesto iz leta v leto večje, v poletnih mesecih pa se še bolj skoncentrira. Opozarja tudi na čezmejni tranzitni promet, ki duši naše ceste in okolje. Pobudo pozdravljajo tudi na MOM.

»Zmotno bi bilo misliti, da je brezhibna prometna povezanost Maribora in Ljubljane problem Maribora. Nasprotno, v prvi vrsti je to stvar države,« je poudarila pobudnica državljanske pobude Mateja Ratej, sicer zaposlena na ZRC Sazu.

»Še posebej sem vesela mostu med Mariborom in Ljubljano, to je Mestna občina Maribor. Pobudo smo zasnovali tisti, ki delujemo tako v Mariboru kot Ljubljani in nam razdeljenost predstavlja velik pomen. Ne gre samo za nas. Nezadovoljstvo obstaja že dlje časa in se v času poletnih mesecev zelo skoncentrira. Odločili smo se, da artikulirano predstavimo problem in ga predstavimo javnosti ter v ukrepanje politični akterjem,« je razloge za državljansko pobudo še povzela Ratejeva.

Josip Rotar iz Liste kolesarjev in pešcev je prepričan, da bi skrajšan potovalni čas in nižji strošek prevoza tudi izdatno vplival na boljšo gospodarsko sliko tako v Mariboru kot v vseh drugih relacijah na tej tranzitni poti. V trajnostnem mobilnem razvoju Slovenije je dolgoročno potrebno poskrbeti za boljšo medregijsko povezanost, saj so trenutno mnoga mesta po državi zaradi dolgotrajne vsakodnevne vožnje v in iz Ljubljane v dokaj slabšem ekonomskem položaju.

Trenutno statistike na samem avtocestnem križu kažejo dokaj črno sliko. Po podatkih Agencije za infrastrukturo se po štajerski avtocesti do in iz Ljubljane dnevno pelje do 45.000 vozil, a promet se le še veča. Do leta 2030 je predvidenih že 63.000 vozil oziroma 23 milijonov vozil na leto. Sedaj v enem letu po Štajerki zapelje 15,5 milijona vozil. Rotar opozarja na številne nesreče, ki vsak teden povzročajo večkilometrske zastoje.

“Slednje spravlja prebivalce celotne Podravske kot Savinjske regije, oziroma celotnega severovzhodnega dela Slovenije v izrazito podrejen položaj. Strategija razvoja prometa Slovenije določa cilje, ki sledijo trajnostnemu razvoju Slovenije. Potreba po ohranjanju dosežene ravni gospodarstva je skladna s krajšanjem potovalnih časov in nižanjem potnih stroškov. Nujna je boljša povezanost regij,« pojasnjuje Josip Rotar iz Liste kolesarjev in pešcev.

Kot je dejal podžupan Samo Peter Medved, so si na občini zadali enega večjih ciljev, da bi Maribor postal regijsko središče mednarodnega pomena. Kot tako mora postati tudi središče dostopne in konkurenčne mobilnosti. “Slednje v prometni politiki v strategiji, ki je bila sprejeta leta 2015, ne prepoznamo.” Ta strategija je bila posledica gospodarske krize, v kateri je potniški promet upadal, a tedaj so si zastavili premalo ambiciozne cilje.

Trenutno se v Sloveniji že nadgrajuje železniške proge za nosilnost B4, kar bo omogočalo več tovora na železnici in manj na cestah. “Prepričani pa smo, da sam potniški promet ne zasleduje teh ciljev prenove in konkurečne mobilnosti,” je bil jasen Medved. Ob vprašanju, kakšni so nadaljnji načrti za realizacijo, pa odgovarja, da bodo zahtevali, naj se zaveze o medregijski železniški povezavi zapišejo v strateške dokumente. Same načrte realizacije pa želijo pobudniki prepustiti strokovnjakom, za katere je primarno odgovorna država.

https://www.facebook.com/mariborinfo/videos/2945256282157001/