Javni poziv za člane volilnih odborov – referendum za pitno vodo

Podpisi za referendum za pitno vodo so bili uspešno zbrani. Vendar pa bitke še zdaleč ni konec. 11. julija 2021 je referendum, kjer bomo volivci in volivke imeli priložnost zavrniti enega najbolj škodljivih zakonov za prihodnost naših naravnih virov. Usoda vode je sedaj v naših rokah!

Kot ena izmed številnih registriranih političnih strank je Lista kolesarjev in pešcev prejela poziv Državne volilne komisije za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Ker želimo po svojih močeh pomagati pri uspešni izvedbi referenduma, dajemo na voljo svojo stranko kot platformo za prijavo kandidatk in kandidatov za člane volilnih odborov.

S tem namenom se v Listi kolesarjev in pešcev obračamo na naše člane, volivce, podpornike in simpatizerje, da se prijavijo za člane volilnega odbora in na ta način pomagajo na voliščih pri izvedbi referenduma.

Kakšna je vloga članov volilnega odbora?

Člani volilnega odbora so prisotni na voliščih na dan izvedbe referenduma in pomagajo pri izvedbi volilnih opravil.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave zbiramo do nedelje, 13.6.2021 do 23.59 ure.

Kako se prijavim?

Prijavite se na naš email: kolesarjiinpesci@gmail.com. K prijavi priložite izpolnjen obrazec (Soglasje-kandidata-volilni-odbor-REF-VODA) s skeniranim podpisom.

Poleg tega v prijavi odgovorite na naslednja vprašanja:

1. Zakaj kandidirate za člana volilnega odbora?

2. Ali ste že aktivno sodelovali na volitvah kot član volilnega odbora ali kandidat?

3. Ali ste oddali podpis za referendum?

4. Zakaj se vam zdi pomembno sodelovati na referendumu?

5. Kaj ste v zadnjem letu naredili za svojo lokalno skupnost?

6. Ali bi želeli biti obveščeni o prihodnjih aktivnostih Liste kolesarjev in pešcev?

Več informacij o referendumu za pitno vodo:

https://zapitnovodo.si/

Pomembno:

Kandidatura za člana volilnega odbora še ne pomeni, da ste avtomatsko izbrani, ampak mora biti ta potrjena s strani volilne komisije.

Iz zakonodaje:

Politične stranke lahko najkasneje v petnajstih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov okrajni volilni komisiji. Pri imenovanju članov volilnih odborov se najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov, tako da je zagotovljena politično pluralna sestava volilnih odborov. Če predlogov ni ali jih je premalo, se za manjkajoče člane določijo uradniki, zaposleni v organih državne uprave ali upravi lokalne skupnosti.

Varovanje zasebnosti:

Lista kolesarjev in pešcev se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke uporabljala izključno za namene prijave kandidatur za člane volilnih odborov ter da bo podatke uporabljala v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.