Kako daleč smo s pasjim parkom?

Kako daleč smo s projektom pasjega parka v Mariboru, je zanimalo Tjašo Gojkovič, ki je en odgovor glede tega projekta že dobila spomladi 2019. POnovno je o stanju projekta vprašala pristojne na 8. redni seji mariborskega mestnega sveta.

Na drugi seji mestnega sveta sem podala pobudo k realizaciji prvega pasjega parka na Taboru, v neposredni bližini vojašnice. Urad za komunalno, promet in prostor je v odgovoru navedel, da sta pridobitev gradbenega dovoljenja in njegova izgradnja predvidena v letu 2019. Zato me zanima, ali je projekt za gradbeno dovoljenje že vložen ali vsaj izdelan, oziroma v kakšni fazi se trenutno nahaja in kdo sodeluje pri projektiranju. Hkrati prosim za informacijo, iz katere proračunske postavke se bodo pokrili stroški projektiranja in izvedbe prvega pasjega parka v mestu in v kakšnem roku lahko pričakujemo izvedbo.