Pobuda za ureditev parkiranja turističnih avtobusov v Mariboru

Kam s turističnimi avtobusi v Mariboru? Tjaša Gojkovič je na 8. redni seji mariborskega mestnega sveta podala pobudo za začetek urejanja stanja na področju mestnih avtobusov.

Kot Mariborčanka sem iskreno vesela, da je Mestna občina Maribor pričela urejati problematiko ustavljanja in parkiranja turističnih avtobusov v mestnem jedru. Že potrjena ukinitev turističnega postajališča pred mariborskim Gradom bo gotovo prispevala k zmanjšanju prometnega pritiska na severni rob mestnega jedra in vsaj malo izboljšala varnost pešcev in kolesarjev med starim mestom in parkom. Vendar ne sama po sebi. Novo rešitev bo potrebno na terenu še uveljaviti. Za to bo na eni strani potrebno informirati avtobusne prevoznike in nov režim sporočiti ponudnikom aplikacij, ki jih ti uporabljajo. Na drugi strani pa bo treba okrepiti nadzor medobčinskega redarstva in sankcionirati kršitelje.

Ker mora naše mesto ostati prijazno in turistom dostopno, dajem pobudo, da Mestna občina Maribor preuči možnosti na terenu in avtobusnim prevoznikom omogoči dodatne točke za hiter vstop
in izstop turistov (hop in – drop off). Za glavno točko hitrega vstopa in izstopa velja postajališče na Partizanski cesti 3-5, neposredno pred pogrezljivim valjem, kjer se nahaja tudi TIC. Sama lokacija ob peš coni, predvsem pa bližina TIC-a sta vsaj teoretično dve prednosti za vodenje turistov po našem mestu. Vsi pa vemo, da je prav to avtobusno postajališče vedno polno nepravilno parkiranih vozil in tistih, ki na potopnem valju čakajo na vstop v peš cono. Tako se turistični avtobusi na naši glavni točki za hiter vstop in izstop običajno ne morejo niti ustaviti, kaj šele polkrožno obrniti. Se pa v neposredni bližini TIC-a pojavljajo nekatere alternativne rešitve, ki najbrž ne bi zahtevale večjih posegov. Kot primer omenim podaljšek postajališča mestnega prometa na desni strani Titove ceste ter ustrezno ureditev na zavoju Ulice heroja Bračiča (pred MTB-jevim okostnjakom). Predlagam, da pristojne službe preučijo tako predlagane kot morebitne druge možne rešitve hitrega vstopa in izstopa avtobusnih turistov. Posebej pa izpostavljam problematiko turistov z gibalnimi oviranostmi. Turistični vodniki opozarjajo, da v našem mestu (vsaj ne v centru) ne obstaja prav nobena točka, ki bi invalidnim osebam omogočala varen vstop in izstop iz avtobusa. Nedavno je cel avtobus oseb z gibalnimi oviranostmi najprej nemočno manevriral pred potopnim valjem. Osebje TIC-a je šoferju nato omogočilo, da zapelje v peš cono, vendar tudi tam ni bilo na voljo nobenih rekvizitov, ki bi tem osebam olajšali izstop. Ko jim je končno uspelo, so nadaljevale težave z javnim straniščem, saj tisti pri TIC-u ni dostopen za invalide. Na koncu naj bi to kalvarijo uredil turistični vodnik, ki se je dogovoril za uporabo sanitarij v enem od bližnjih lokalov.

Veliko stvari se lahko reši z improvizacijo, enakopravnost gibalno oviranih oseb pa bi vendarle morala biti rešena sistemsko. S tem namenom dajem nadaljnjo pobudo, da Mestna občina Maribor na robu starega mestnega jedra organizira točko za vstop in izstop oseb z gibalnimi oviranostmi, ki bo vključevala potrebno opremo in primerne sanitarije.