Pobuda za odstranitev oglasnih panojev v mestnem jedru Ljubljane

Zaradi čedalje večje onesnaženosti ljubljanskega mestnega jedra z objekti za oglaševanje je Janez Stariha na 8. redni seji mestnega sveta MO Ljubljana, podal naslednjo pobudo…

Oglaševanje v starem mestnem jedru Ljubljane presega vse meje normalnega okusa.
Oglaševanje v starem mestnem jedru Ljubljane presega vse meje normalnega okusa.