Koliko na račun oglaševanja zasluži občina?

Zanimalo nas je, koliko prihodkov iz naslova oglaševanja na javnih površinah dobi občina Maribor in njena javna podjetja. Vprašanje je na seji mestnega sveta postavil Josip Rotar.

Dobili smo odgovor s strani Urada za komunalo, promet in prostor (UKPP) ter javnih podjetij Snaga d.o.o. in Marprom d.o.o.

UKPP: Javne površine 155.000 EUR, avtobusi 100.000 EUR

Letni prihodek za oglaševanje na javnih površinah (Nigrad, Snaga, Idea Design in Europlakat) znašajo na ravni leta 2018, cca. 155.000 EUR. Iz naslova oglaševanja na avtobusnih mestnega prometa pa se letno zbere cca 100.000 € prihodkov in predstavlja prihodek poslovanja mestnega prometa kar se obračuna z nižjo subvencijo.

 

Snaga: Podatka o prihodkih ne posredujemo

Oglaševanje na plakatnih mestih je Snaga pridobila na podlagi razpisa, ki ga je objavila Mestna občina Maribor. Ta dejavnost sodi pod tržne dejavnosti podjetja in nima značaja ne
koncesijske dejavnosti niti javne službe, zato podatka o prihodkih ne posredujemo. Zakup oglaševalskega prostora nudimo po tržni ceni, ki nam v celoti pokrije stroške izvajanja te
dejavnosti.

Marprom: Oglasne površine smo oddali v petletni najem podjetju Mediabus

Javno podjetje Marprom, d.o.o. je oglasne površine na avtobusih oddal v petletni najem podjetju Mediabus d.o.o. Pogodba je bila sklenjena od 01.05.2014 do 30.04.2019 za
mesečno najemnino 6.642,70 EUR brez DDV .

Spodaj odgovori na vprašanje, ki nam jih je poslala Služba za delovanje mestnega sveta.

Odgovor JP Marprom d.o.o. na Vprašanje št. 19 – Josip ROTAR

Odgovor Snage d.o.o. na Vprašanje št. 19 – Josip ROTAR

Odgovor UKPP na Vprašanje št. 19 – Josip ROTAR