Zahtevamo varne šolske poti!

Janez Stariha, mestni svetni Liste kolesarjev in pešcev v MO Ljubljana je na 3. redni seji mestnega sveta dal naslednjo pobudo:

V Listi kolesarjev in pešcev smo izvedli interno analizo varnosti ljubljanskih šolskih poti. Ugotovitve so naravnost šokantne. Velika večina ljubljanskih šolskih poti je za šolarje nevarnih: prehodi poti preko cest so neustrezno zavarovani (prehodi niso dvignjeni, so nesemaforizirani), signalizacija je neustrezna (namesto prometnega znaka šolska pot, prometni znak prehod za pešce), neustrezna ali neobstoječa osvetlitev itd. Otroci spadajo med najranljivejše skupine v cestnem prometu in so največkrat žrtve v prometnih
nesrečah kot pešci in kolesarji, zato je področje urejanja varnih šolskih poti izrednega pomena.

V Listi kolesarjev in pešcev zato zahtevamo, da se ljubljanske šolske poti izvedejo poenoteno, standardno in sicer tako, da vsak prehod šolske poti čez prometno cesto vsebuje minimalno naslednje tri elemente:
1. Prometni znak varna šolska pot na obeh straneh ceste
2. Prehod za pešce je dvignjen (t i. tehnična ovira oz. ovira za omejitev hitrosti)
3. Prehod za pešce je opremljen z ustrezno svetlobno signalizacijo.

Kot dodatna dva ukrepa predlagamo omejitev hitrosti na 30 km/h in postavitev semaforja, kjer to
omogoča infrastruktura. Naloga upravljavca cest je, da za otroke zagotovi varno pot v šolo in sicer tako, da izvaja ukrepe za
umirjanje prometa in vgrajuje primerno signalizacijo.