Zaskrbljenost glede mariborskega proračuna za leti 2023 in 2024

Urejeno (16.6.2023):

Izvrševanje proračuna za leto 2023 se je dober mesec dni po njegovem sprejetju zalomilo predvsem na področju izvajanja programov s področja kulture, sociale in športa. Prav zaradi čimprejšnjega zagotavljanja sredstev za izvajanje teh programov smo v Listi kolesarjev in pešcev želeli, da bo proračun sprejet v razumnem časovnem okvirju. Po sprejetju proračuna, pa smo doživeli svojevrsten šok. Na žalost se je vodstvo Mestne občine Maribor odločilo, da bo izvrševanje proračuna izvedlo po svoje in brez potrditve na mestnem svetu ter s tem brez pravne podlage, različnim subjektom s področja družbenih dejavnosti vsilila svojo rešitev, ki predvideva 20-40 % znižanje že potrjenih proračunskih postavk.  Tako se je naša prvotna zaskrbljenost glede časovnega zamikanja pri sprejemanju proračuna prelevila v zaskrbljenost glede samega izvajanja proračuna. Tovrstne poteze vodijo dolgoročno uničenje nevladnega sektorja v Mariboru, ki za nas predstavlja najbolj proaktiven in progresiven del mariborskega družbega dogajanja, saj deluje na tistih področjih in ciljnih skupinah, ki jih občina in država ponavadi s svojimi programi ne dosežeta.

 

(Maribor, 28.2.2023) Na nedavni 2. izredni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor smo razpravljali o proračunu za leti 2023 in 2024. Medtem ko so nekateri zastopniki strank in list v mestnem svetu poudarjali pomembnost finančne stabilnosti in racionalne porabe sredstev, smo predstavniki Liste kolesarjev in pešcev izrazili zaskrbljenost glede zmanjšanja programskih postavk za kulturo, šolstvo, programe za mlade, sofinanciranje prvih zaposlitev, programe za varovanje okolja in ohranjanje narave, zagotavljanja zdravstvene oskrbe in skrbi za starejše.

Menimo, da se je letos povečala razlika med zakonsko določenimi nalogami s strani države in sredstvi, ki jih država namenja Mestni občini Maribor. Poleg tega se finančna situacija v mestu poslabšuje zaradi inflacije in naraščajočih stroškov.

V Listi kolesarjev in pešcev se zavzemamo za izboljšanje standarda na področju kulture, mladine in športa, zelenih površin, trajnostne mobilnosti, skrbi za starejše občane, dostopnosti javnih storitev ter vsesplošne atraktivnosti javnega življenja v mestu. Verjamemo, da lahko s tem Maribor postane privlačen za nove prebivalce in prinese nove priložnosti za mesto. Vendar pa smo prepričani, da brez dodatnih finančnih sredstev ne bomo mogli doseči zastavljenih ciljev.

Zavedamo se, da bo to težko doseči brez dodatnih finančnih sredstev. Verjetno ni nikogar, ki se ne bi strinjal, da Maribor potrebuje dodatno financiranje in da mu mora pri tem pomagati država. Zato s toliko večjo zaskrbljenostjo spremljamo nezmožnost sprejemanja dogovorov s strani največjih strank v mestnem svetu. In da po štirih mesecih po volitvah zaradi parcialnih interesov določenih posameznikov še vedno nimamo dogovora o odgovornem soupravljanju mesta v teh izjemno zahtevnih časih.

Sprejetje proračuna je pomembno, saj s tem poskrbimo za nemoteno delovanje mesta in izvajanje zakonsko predpisanih nalog. Medtem ko bo nesprejetje proračuna povzročilo verižno reakcijo, ko številne javne ustanove in podizvajalci ne bodo mogle izvajati programov in načrtovati svojih prihodnjih dejavnosti. Z zamikanjem se tudi njim posredno povzroča poslovna škoda, kar je v že tako izjemno zaostreni ekonomski in socialni situaciji popolnoma neodgovorno ravnanje.

Vsak izgubljen mesec za delovanje mesta povečuje razvojni zaostanek. S prepoznim sprejemanjem proračuna mesto dobi manj za svoj denar. Izvajanje dejavnosti, programov v polnem obsegu je onemogočeno, projekti javnih zavodov se zamikajo kasneje v leto. Z nesprejemanjem proračuna je onemogočeno sofinanciranje nevladnih organizacij.

Menimo, da je pogojevanje sprejetja proračuna med političnimi partnerji zaradi zaradi osebnih ambicij politično neodgovorno in moralno zavržno.

Priponke:

Amandmaji Liste kolesarjev in pešcev k Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 in 2024

Stališče ob sprejemanju proračuna Mestne občine Maribor za leti 2023 in 2024