Opozorili smo: razpisi nevladnih organizacij

Mariborske nevladne organizacije vsak začetek leta pričakajo v negotovosti, kdaj bodo pripravljeni razpisi za javno sofinanciranje na področjih kulture, mladine, okolja in športa za tekoče leto. Ker nas veliko članov Liste kolesarjev in pešcev izhaja iz nevladnega sektorja ali pa smo v njem vsaj delno aktivni, dobro vemo, kakšne probleme imajo organizacije zaradi tega – v prvi vrsti nelikvidnost, saj dolgo časa ne vedo, na koliko občinskih sredstev lahko računajo pri programih in projektih za tekoče leto, posledično pa tudi nezmožnost načrtovanja letnih ali večletnih programov. Največji problem to predstavlja za nevladne organizacije, ki izvajajo celoletne programe in zdaj spet ne vedo, na kakšna sredstva in kdaj lahko računajo. Zato so primorane izvajati programe na lastne stroške in lasten riziko ali pa že utečene programe prekiniti, s čimer razbijejo kontinuiteto delovanja. Posledično je delo v nevladnem sektorju nevzdržno, celotno kulturno dogajanje v mestu pa se zamika v drugo polovico leta.

Objava razpisov se je letos spet ustavila in čeprav smo že februarja, še zdaj niso znani točni datumi, ko naj bi razpisi končno bili odprti. »Čakamo na obvestilo od vodstva občine, kdaj bo podpisana pogodba z izvajalcem, ki skrbi za informacijsko opremo. Žal se to vleče že celi mesec. Takoj, ko jo dobimo, lahko zaženemo postopek, da prenesemo razpise v sistem. Takrat vam lahko tudi javimo točen datum,« nam je po telefonu povedal vodja po pooblastilu Urada za kulturo in mladino Danijel Sajko. Ker pravi, da za informacijsko opremo skrbijo v drugih občinskih službah, ni želel podati ocene, kdaj bi se to lahko zgodilo, a na uradu so pripravljeni, da vse štiri razpise, ki jih izvajajo na področju kulture in mladine, objavijo še februarja. Na potezi je torej občinsko vodstvo. S pismom smo o problematiki obvestili župana Sašo Arsenovića ter oba podžupana Gregorja Reichenberga in Sama Petra Medveda, da se že pred februarsko sejo mestnega sveta reši problem objave letošnjih razpisov Mestne občine Maribor na področju kulture in mladine.

V pismu smo sicer izpostavili, da: »Nevladne organizacije in samostojni ustvarjalci v kulturi bogatijo kulturno ponudbo mesta, so tisti, ki v mesto in mestno polje kulture, umetnosti, turizma vnašajo sodobne in progresivne prakse, hkrati pa mesto nosijo v Evropo in Svet. Mladinske organizacije in organizacije za mlade so večinoma nevladne organizacije, ki v naši skupnosti izvajajo programe v javnem interesu na področju mladine. Tudi na drugih področjih, kot so šport, sociala, okolje … Nevladne organizacije ustvarjajo dodano vrednost in zapolnjujejo vrzeli, ki jih javne službe bodisi zaradi svoje okornosti bodisi zaradi manjka potrebnih resursov ne zmorejo.« In da mora kljub financiranju na ravni Evropske unije, države in trga osnovno stabilnost nevladnega sektorja zagotavljati lokalna skupnost. In sicer z: infrastrukturo, sofinanciranjem in odnosom.

Povprečno leto mariborskega nevladnika (vsaj zadnjih 10 letih) je takšno: »Z začetkom leta se pričakuje, da bo začel izvajati svoje programe ali projekte, čeprav še ne ve, če bo dobil plačilo, MOM aprila objavi razpise za sofinanciranje programov in projektov v tekočem letu, konec junija nevladnik od MOM izve rezultate. Torej, če bo v tem letu za svoje delo prejel plačilo in če je odgovor pozitiven, septembra podpiše pogodbo z MOM.« Mariborski nevladniki, namesto da bi delali v spodbudnem in stabilnem lokalnem okolju, svoje naloge opravljajo v neki nepotrebni in škodljivi agoniji. Rezultat tega je, da je redna izvedba njihovih programov v veliki meri odvisna od njihovega entuziazma in da se izvedba glavnine programa koncentrira na mesece po poletnih počitnicah.

Župan se je medtem že odzval in se z ekipo problema lotil na način, po katerem bo razpise možno objaviti še pred sprejetjem proračuna za leto 2019, hkrati pa napovedal, da bo mestna uprava pripravila pogoje, po katerih bodo programski in projektni razpisi za naslednje leto objavljeni že v jeseni. S tem se bo, upamo za vedno, končno uredila ena večjih tegob mariborskega nevladnega sektorja.