Pobuda za Akvarij – terarij v Mestnem parku

Na 5. redni seji je naša svetnica Tjaša Gojkovič podala naslednjo pobudo za ureditev problematike Aktvarija – terarija v Mestnem parku v Mariboru.

V Listi kolesarjev in pešcev podajamo pobudo za ureditev problematike Akvarija – terarija v Mestnem parku ter s tem povezano ureditev potrebne infrastrukture.

Ob že predvideni prenovi osrednje promenade in sprehajalnih poti v Mestnem parku, bi bilo potrebno tudi zagotoviti boljšo in sodobnejšo infrastrukturo za obiskovalce vseh starostnih skupin. V prvi vrsti je govora o prestavitvi dejavnosti Akvarija – terarija na novo lokacijo ob vznožju mestnega hriba v skladu z že pridobljeno natečajno idejno rešitvijo iz leta 2009, avtorjev dr. Marka Jaušovca in doc. dr. Kaje Pogačar. Za to rešitev je že izdelana dokumentacija, pridobljena so tudi potrebna soglasja.

S prestavitvjo dejavnosti bi se sprostil prostor sedanjega Akvarija – terarija, ki v obstoječem stanju ne zagotavlja več ustreznih pogojev za obratovanje, obenem pa bi objekt in prostor pred njim pridobil prvotno namembnost mestne parkovne kavarne, ki je v spodnjem delu parka še kako potrebna.

Na drugi strani bi z novogradnjo sodobnega akvarija in terarija, potopljenega v teren pod mestni hrib, mestni park pridobil novo pomembno destinacijo, ki bi bila zanimiva tudi iz vidika turističnega razvoja mesta (sosednja mesta, Gradec, Ljubljana, Zagreb nimajo takšne ponudbe, imajo pa podobne rešitve kot Otroški muzej v mestnem parku v Gradcu). Objekt se v skladu z natečajno rešitvijo nevsiljivo  umešča v prostor mestnega parka, kar je glede na njegovo historično podobo v vseh pogledih optimalna rešitev. Hkrati smo mnenja, da so že najavljene možnosti selitve akvarija – terarija na območje Lenta slaba usluga našemu mestu, ki je mnogo več, kot samo Lent. Z novogradnjo bi se zagotovile urejene javne sanitarije za potrebe otroških igrišč, previjalnica, stranišča za invalide, in še kaj. Tudi za potrebe dogodkov (poletni program v parku za mlade družine predstavlja nepogrešljiv del).

Ob tem je potrebno tudi rešiti problem prepovedi kolesarjenja po mestnem parku, in sicer z omogočanjem kolesarjenja na dveh pravokotnih poteh skozi park ter ureditvijo potrebne opreme v smislu stojal za kolesa, in ne absurdno izolacijo parka, ki ne koristi nikomur.

V Listi kolesarjev in pešcev menimo, da je potrebno parkovno infrastrukturo ter programe nujno osvežiti na način, da bo mariborski Mestni park znova pridobil ugled, ki ga je nekoč že imel, upoštevaje potrebe sedanje družbe.

Trenutna lokacija Akvarija – terarija.