Pobuda za ureditev Nasipne ulice – Zagrebške ceste

Mestni svetnik Liste kolesarjev in pešcev, Josip Rotar je na 5. redni seji mestnega sveta MO Maribor podal naslednjo pobudo:

Dajem pobudo, da se vzdolž celotne Nasipne ulice in Zagrebške ceste uredi prometni režim, ki bo predstavljal alternativno prometno povezavo za vse nemotorizirane udeležence v prometu. Gre za to, da je celotna poteza ceste v dolžini 3,4 km dovolj široka, da bi na obeh straneh lahko potekal kolesarski pas na vozišču, hkrati pa bi se lahko zradirala sredinska ločilna črta. Prav tako je potrebno na celotni potezi omejiti hitrost motornega prometa na 30 km/h in povečati vidnost prehodov za pešce. Ob tem se je potrebno zavedati, da je na tej cesti bila v lanskem letu smrtna žrtev peške na prehodu za pešce, zaradi prehitre vožnje. Na tem odseku so na obeh straneh ceste prisotne stanovanjske hiše in se hkrati izvaja poslovna dejavnost.