Pobuda za lokalni načrt spodbujanja hoje

Željko Milovanović iz Liste kolesarjev in pešcev je na 5. redni seji mestnega sveta MO Maribor podal naslednjo pobudo

Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke razdalje. Kljub temu se v Sloveniji okoli 50% poti, krajših od 2 km, in okoli 20% poti, krajših od 1 km, opravi z avtomobilom.

Promet predstavlja najresnejšo grožnjo za podnebne spremembe, saj emisije iz prometa še kar naraščajo (2,5%) in je največji sektor po deležu izpustov. Sprememba potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš prinaša znatne prihranke pri energiji in zmanjšanje izpustov CO2. Pri tem so neposredni učinki, spremembe navad, le majhen delež v primerjavi s prihranki, ki bi jih prinesla dolgoročna sprememba vzorca poselitve v smeri trajnostnih in hoji prijaznih mest, ki je v najtesnejši povezavi s potovalnimi navadami.

V duhu spodbujanja hoje kot prometne prakse in oblike trajnostne mobilnosti dajem pobudo, da Mestna občina Maribor v svoje načrte umesti pripravo strateškega dokumenta na tem področju, npr. v obliki Strategije hodljivosti oziroma Lokalnega načrta hodljivosti kot sta to že pridobili prvi slovenski mesti, Ptuj in Kamnik.