Poziv za kandidate na lokalnih volitvah

Želiš postati kandidat ali kandidatka Liste kolesarjev in pešcev na lokalnih volitvah 2018 v svoji krajevni skupnosti, mestni četrti ali občini?

Vse prijatelje, podpornike in simpatizerje pozivamo, da se angažirajo in s tem prispevajo k izboljšanju svojega lokalnega okolja. Lista kolesarjev in pešcev bo na lokalnih volitvah, ki bodo 18.11.2018 poskušala nastopiti v čimveč občinah s svojimi kandidati.

Javni poziv je odprt do 16.10.2018 in je razdeljen na dva dela:
A) kandidature za župana
B) kandidature za člana oz. članico občinskega sveta in krajevne skupnosti / mestne četrti

Pogoji za sodelovanje so:

  • izpolnjena pristopna izjava (v kolikor kandidirate sami)
  • izpolnjena vloga za kandidata/-ko
  • državljanstvo Republike Slovenije
  • stalno bivališče v občini kandidature

Kandidati za župane oz. županje:

Kandidati za člane oz. članice občinskih svetov in krajevnih skupnosti / mestnih četrti

Rok za oddajo kandidatur:
16.10.2018 do 12.ure na e-mail: kolesarjiinpesci@gmail.com

Postopek za izbor se bo izvedel še isti dan na seji Izvršnega odbora Liste kolesarjev in pešcev s tajnim glasovanjem, za vsako posamezno občino posebej.
Kandidati bodo o potrditvi kandidature in uvrstitvi na kandidacijske liste obveščeni po elektronski pošti naslednji dan.

POMEMBNO: V postopek izbora se bodo uvrstile samo tiste kandidacijske liste, ki bodo imele najmanj 3 kandidate in najmanj tretjinsko zastopanost enega spola. To pomeni, da se samo en ali dva kandidata za člana občinskega sveta ne moreta uvrstiti na kandidacijsko listo. Prav tako ne bomo podprli županskih kandidatur brez izpolnjenega pogoja za sestavo občinskega sveta. Kandidatura za župane in člane občinskih svetov se med seboj ne izključuje. Vlogo za člane občinskih svetov smo združili s krajevnimi skupnostmi oz. mestnimi četrtmi, saj želimo da naši kandidati v svojih občinah kandidirajo za oboje.

POMEMBNO 2: Potrjeni kandidati bodo dodatno morali podpisati še soglasja h kandidaturi, ki so sestavni del vlog lokalnih volilnih komisij v njihovih okoljih. Prav tako se od kandidatov pričakuje, da bodo pomagali pri oddaji kandidatih list, ki jih je treba lokalnim volilnim komisijam predložiti najkasneje do 18.10.2018 do 19. ure.

NAJBOLJ POMEMBNO: Od kandidatov se pričakuje resen in angažiran pristop, kar pomeni delo na terenu, komuniciranje, javno izpostavljanje in usklajevanje z vodstvom Liste kolesarjev in pešcev pri vseh pomembnih vidikih volilne kampanje. Prav tako se v primeru izvolitve pričakuje redno vključevanje v delo v svojem lokalnem okolju in na nivoju stranke.

Za vse informacije smo vam na voljo preko e-maila kolesarjiinpesci@gmail.com ali po telefonu 040458119 (Josip).