Kolesarji in pešci ustanovili politično stranko

Ustanovni kongres Liste kolesarjev in pešcev (Foto: Gregor Salobir)

Lista kolesarjev in pešcev (LKP) je nova politična stranka v Sloveniji, ki se bo zavzemala za več pravic kolesarjev in pešcev v prometu ter izboljšanje njihovih pogojev pri razvoju in načrtovanju mest. Namen LKP je delovati kot mrežna povezovalna stranka v različnih lokalnih okoljih. Za predsednika je bil na ustanovnem kongresu stranke izvoljen Josip Rotar.

LKP se zavzema za boljše pogoje kolesarjev in pešcev pri vseh vidikih upravljanja mest na nivoju lokalnih skupnosti. LKP združuje posameznike, ki s svojim javnim delovanjem preko civilnih iniciativ, strokovnih združenj, nevladnih organizacij in institucij pomembno soustvarjajo ter prispevajo k družbenemu napredku.

Kot neodvisna lista je LKP nastopila že na lokalnih volitvah 2014 v Mariboru in dobila 1 predstavnika v 45-članskem mestnem svetu. Z vstopom v mestni svet je LKP postala kanal za prenos številnih idej, pobud in vprašanj iz vsakodnevnega življenja prebivalcev Maribora do njegovih političnih odločevalcev. V mandatu 2014–2018 je LKP konsistentno zagovarjala pravice kolesarjev in pešcev v mestnem prostoru, velik poudarek pa je dajala tudi vprašanjem odpiranja politične participacije in financiranja nevladnih organizacij. V mestnem svetu je LKP podala številne pobude za razvoj Maribora v napredno, moderno in prebivalcem prijazno mesto. Tako je LKP pripomogla k uvrstitvi projekta Dravske kolesarske poti in izboljšanja mestnega kolesarskega omrežja na lestvico pomembnejših projektov. Prav tako je LKP uspešno zaustavljala poskuse, da bi se finančna sredstva zmanjševala na področjih kulture, varovanja okolja in ohranjanja narave.

Na ustanovnem kongresu stranke v Mariboru, je bil za predsednika izvoljen Josip Rotar, dosedanji predstavnik LKP v mariborskem mestnem svetu in dolgoletni predsednik Mariborske kolesarske mreže ter podpredsednik Slovenske kolesarske mreže. Ob izvolitvi za predsednika je Rotar povedal, da je interes pešcev in kolesarjev interes vseh, medtem ko je interes list z imenom in priimkom parcialni interes posameznega imena in priimka. Pri tem je dodal, da imajo glavno vlogo pri izboljševanju življenja prebivalcev ravno mesta in lokalne skupnosti, ki pri svojem razvoju upoštevajo potrebe pešcev ter kolesarjev, saj s tem ključno prispevajo k okoljski vzdržnosti, zdravju prebivalcev, razvoju lokalne ekonomije in odpiranju novih priložnosti.

LKP se bo na lokalnih volitvah predstavila s kandidati za občinske svete v najmanj dveh občinah. Zaenkrat so ta interes izrazili v Ljubljani in Mariboru. Prav tako bo LKP v Mariboru predlagala svojega županskega kandidata. Vsi kandidati bodo javnosti znani okrog 10. oktobra, ko bodo izpeljani tudi interni postopki evidentiranja in izbire vseh kandidatov. LKP želi delovati kot mrežna stranka in povezovati izkušnje aktivnih posameznikov ter strokovnjakov pri razvoju različnih lokalnih skupnosti v državi.

Ustanovni kongres Liste kolesarjev in pešcev (Foto: Gregor Salobir)