Stanovanjske skupnosti prihodnosti – dobre prakse

Naš ljubljanski mestni svetnik Janez Stariha se je udeležil konference Dunajski dnevi v Ljubljani: Ljubljana in Dunaj – mesti po meri človeka; teme drugega dneva konference so bile reševanje stanovanjske problematike, bivanje in oskrba starejših, revščina in brezdomstvo. Predstavljene so bile dobre prakse, ki se na Dunaju že soočajo z reševanjem vedno bolj perečih izzivov sodobnega časa.

Eden od programskih stebrov Liste kolesarjev in pešcev je reševanje stanovanjskega in socialnega vprašanja meščank in meščanov, kot tudi oskrba starejših občanov.

Stariha je z zanimanjem poslušal dunajske dobre prakse, med katerimi je izpostavil predvsem eno: t.i. stanovanjska skupnost starejših oseb. Gre za skupnost ljudi, starejših od 60 let, ki zaradi zdravstvenih ali socialnih razlogov ne morejo ali nočejo živeti sami, vendar ne potrebujejo bolnišnične oziroma stacionarne oskrbe. Mesto Dunaj nudi pomoč pri vselitvi in izselitvi ter svetovanje in pomoč med bivanjem.
Glede na to, da v skupnosti živi med 6 in 8 oskrbovancev, se med njimi občasno pojavijo tudi nesporazumi, ki jih mesto rešuje s t.i. kriznim menedžerjem, pristojnim za gladitev sporov. Pomembno je predvsem samoodločno življenje posameznikov v taki skupnosti, ki jim daje več samostojnosti, kot življenje v domu za ostarele, po drugi strani pa jim prinaša več socializacije, kot življenje doma. Cena take storitve znaša 5 eur na osebo na dan.
Ljubljana žal na takšno obliko skupnosti še čaka, kljub večletnim prizadevanjem nekaterih nevladnih organizacij.