V Ljubljani se na volitve podaja Lista kolesarjev in pešcev

Kadrovsko in strokovno okrepljeni, se članice in člani Liste kolesarjev in pešcev, kot kandidatke in kandidati za mestni svet ter četrtne skupnosti, z zanosom podajamo na lokalne volitve 2022. Osemčlanska ekipa strastnih zagovornikov javnega prometa, s poudarkom na vsakodnevnem kolesarjenju in pešačenju v mestu, diha in živi z Ljubljano ter za Ljubljano. Nadgraditi želimo nadvse uspešno zgodbo, ki jo je mestni svetnik Janez Stariha gradil in peljal že v preteklem mandatu. Sedaj je okoli sebe zbral ekipo, ki bo s svojim znanjem, referencami in življenjskim prepričanjem, skupaj gradila lepšo in bolj trajnostno naravnano prihodnost našega mesta.

Foto: Urban Modic
Foto: Urban Modic

Kdo je najdejavnejši v ljubljanskem mestnem svetu?

Ne samo, da Lista kolesarjev in pešcev v ljubljanskem prostoru ni bila muha enodnevnica – po statističnih primerjalnih analizah ter tudi navedbah več medijev, je bil glede vprašanj in pobud svetnikov, najdejavnejši ravno Janez Stariha, saj je bil z 78 pobudami in vprašanji, daleč nad povprečjem. Lista aktivno deluje tudi v različnih odborih in komisijah mestnega sveta (Odbor za urejanje prostora, Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, Komisija za pobude občanov) ter je dejavna v svetih več ljubljanskih javnih zavodov (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana – IRIS, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana – Vegova).

Kljub temu, da je označena kot manjša stranka, je med meščani ter tudi v medijih zaslediti mnenje, da je bila Lista kolesarjev in pešcev z enim samim svetnikom v preteklem mandatu  bolj prodorna in glasnejša od večine kadrovsko in predvsem finančno bistveno močnejših strank.

Na volitve torej odhajamo z dobro popotnico, saj verjamemo, da se v lokalni skupnosti začne vse, tudi demokracija, predvsem pa družbeni dogovor o razvojno naravnani in napredni občini, ki se ne zgolj na papirju, ampak dejansko, bori in trudi za zeleni preboj, ki bo občanom zagotavljal varno in zdravo okolje v vseh mestnih četrtih.

Foto: Urban Modic
Janez Stariha in Bobo. Foto: Urban Modic

Trud in zavzetost kot garancija za uspeh

Mesto, ki je prijazno pešcem in kolesarjem vseh generacij, je boljše mesto za vse! V Listi kolesarjev in pešcev smo ponosni, da nam je z ogromno vloženega truda, strokovnih srečanj in pogajanj uspelo prav to – prek številnih infrastrukturnih izboljšav ter drugih primerljivih ukrepov, vrniti mesto prebivalcem.

Sodelovali smo, oziroma bili pobudniki pri marsikateri rešitvi v prid trajnostne mobilnosti v mestu:

  • nadgradnja in razširitev sistema BicikeLJ: danes je vanj vključenih že 84 postajališč z več kot 850 kolesi, na katerih so uporabniki opravili že blizu 10 milijonov voženj, skoraj 20% meščanov ima sklenjeno aktivno letno naročnino;
  • v letu 2019 se je Ljubljana tretjič uvrstila na lestvico 20 kolesarjem najbolj prijaznih mest na svetu The Copenhagenize Index;
  • kolesarski žepi, s katerimi je kolesarjem omogočeno, da se v križišču razvrstijo pred motorna vozila – kolesarski žep poveča varnost kolesarjev, ker ublaži kritično točko, oziroma ogroženost s strani vozil, ki v križišču zavijajo desno;
  • postavitev kolesarskih števcev v smeri mestnega središča, ki na ekranu prikazujejo število kolesarjev, ki vozijo mimo, kar pozitivno vpliva na promocijo urbanega kolesarstva;
  • razširitev kolesarskih parkov in nadgradnja servisnih postaj, ki omogočajo manjša popravila koles in polnjenje zračnic;
  • zavarovan nevarni železniški prehod za pešce in kolesarje v Šiški;
  • več zavarovanih in dvignjenih prehodov za pešce;

in še marsikaj… Med drugim se zavedamo, da so ljudje jedro mesta in občine, uveljavljeni in častni meščani pa si še posebej zaslužijo, da se jih spominjamo, zato smo v listi dali pobudo poimenovanja ulice po pred časom preminulem Ljubu Bavconu, ki je bil poleg pravnega strokovnjaka, velik humanist in borec za človekove pravice.

 

Nadaljevanje zgodbe s pogumom

V Listi kolesarjev in pešcev se še kako zavedamo, da je veliko prostora za izboljšave na praktično vseh področjih, ki jih delovanje občinske uprave obsega, zato bomo v prihodnjem mandatu zavezani in predani cilju izboljšanja kvalitete življenja vseh občanov. K temu sodi celovita prenova javnega potniškega prometa, vključno s prestopnimi točkami in reorganizacijo linij, ki bo prispevala k spremembam potovalnih navad; nadaljnja posodobitev in dvig kakovosti kolesarskih in pohodnih površin, ki bodo omogočale varno in udobno vožnjo ter pešačenje vsem generacijam; postavitev varovanih kolesarnic za shranjevanje koles; energetsko varčne stanovanjske soseske, ki bodo uporabnikom ponudile bolj prijazne modele financiranja in sodelovanja; podpora prostorom skupnostnega dela, ki bi podjetnikom omogočila souporabo prostorov in s tem nižanja obratovalnih stroškov; pozitivna kadrovska selekcija, ki daje tudi mladim priložnost, da se dokažejo na ključnih vodilnih funkcijah; ohranitev zdravih odraslih dreves brez izjem na vsak način. Odločno nasprotujemo gradnji sežigalnice odpadkov v Ljubljani. Z omenjenimi ter podobnimi ukrepi, bomo kljub oviram, še naprej pogumno in aktivno nadaljevali  uspešno zgodbo tudi v prihodnjem mandatu.

Foto: Urban Modic
Na fotografiji: Martina Štirn, Boštjan Grafenauer, Mina Pišljar in Janez Stariha. Foto: Urban Modic