V mestnem svetu pripravljamo rešitve za društva in druge nevladne organizacije

Foto: ZIZ

V mestnem svetu pripravljamo rešitve za društva in druge nevladne organizacije

 

Pred 7. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki bo v četrtek, 22. junija 2023, v Listi kolesarjev in pešcev in drugih skupinah pripravljamo izredne točke in sklepe, s katerimi želimo omejiti županovo samovoljno izvajanje in razdeljevanje proračunskega denarja in rešiti delovanje društev in organizacij na področjih mladine, sociale, športa in kulture.

 

(Maribor, 21.6.2023) V Listi kolesarjev in pešcev se zavedamo nujnosti podpore nevladnemu sektorju, zato smo pripravili gradivo za četrtkovo 7. redno sejo mestnega sveta, v kateri predlagamo, da mestni svet zaveže vodstvo občine in mestno upravo, da sofinancirata programe na področju kulture in mladinskega sektorja za leto 2023 v enaki višini, kot je določeno v trenutno veljavnem proračunu. Dostop do celotnega gradiva za širitev dnevnega reda seje: MESTNI SVET – predlog za širitev dnevnega reda

S tem želimo zagotoviti stabilnost in kontinuiteto financiranja teh pomembnih sektorjev, ki neposredno prispevajo k razvoju in kakovosti življenja v Mestni občini Maribor. Ob tem komuniciramo in sodelujemo z drugimi političnimi skupinami v mestnem svetu, ki so pripravile ali še pripravljajo podobne predloge za področji sociale in športa.

V Listi kolesarjev in pešcev pozivamo vse mestne svetnike, da podprejo te predloge in s tem pokažejo svojo podporo društvom in nevladnim organizacijam, ki so hrbtenica življenja našega mesta.

Netransparentno komuniciranje

V preteklih tednih smo v Listi kolesarjev in pešcev opozarjali na alarmantno stanje glede napovedanih proračunskih rezov v nevladnem sektorju in javnih zavodih v Mestni občini Maribor. Kljub županovemu netransparentnemu komuniciranju in nespoštovanju konstruktivne razprave na 6. redni seji mestnega sveta, kjer je nedemokratično večkrat odvzel besedo poročevalcu in predstavniku naše liste, Josipu Rotarju, potem, ko je ta predlagal, da bi prodali Tri ribnike, da bi rešili financiranje kulture, sociale, športa in mladine v mestu,  se je izkazalo, da so naše bojazni več kot upravičene. Županova ekipa je potrdila 20-40% reze v vseh mestotvornih sektorjih.

Enostransko spreminjanje pogodb

V naslednjih dneh so na mestno občino pozvani predstavniki nevladnih organizacij s področja kulture, sociale, športa in mladine, kjer so bili po načelu “vzemi ali pusti” prisiljeni sprejeti delno t.i. začasno financiranje. Pri tem je potrebno opozoriti, da je takšno enostransko spreminjanje sprejetih pogodb in zagotovljenih razpisnih sredstev, ki so bila potrjena v odloku o proračunu, povsem nesprejemljiva praksa, hkrati pa župan za to nima trdne pravne podlage. Takšen manever bi bil možen zgolj, če bi proračunske postavke bile v osnovi nižje, kot so bile v predhodnem letu ali če bi mestni svet sprejel rebalans proračuna.

Naj omenimo še podatek, da se sestanka z izvajalci župan osebno ni udeležil, temveč je tja poslal svoje podrejene.

Podcenjujoč odnos do vloge nevladnih organizacij v družbi  

V trenutni situaciji pa je vseeno potrebno izpostaviti, da trenutni rezi na področju družbenih dejavnosti niso zgolj posledica zavožene finančne situacije, za katero je v prvi vrsti odgovoren župan, ampak je to enostransko zmanjševanje posledica temeljnega nerazumevanja poslanstva, ki naj bi jih imeli programi nevladnih organizacij v naši družbi. Dodaten dokaz za to smo meščanke in meščani dobili v sobotnem Večerovem intervjuju z županom Sašo Arsenovičem: Bil sem izvoljen, ne bom odstopil. Delamo izjemno dobro, kjer je izkazal nerazumevanje in podcenjevanje nevladnega, predvsem kulturnega sektorja, ko je napačno enačil naložbe v fizično infrastrukturo s podporo kulturnim programom in ustvarjalnosti. Še več – župan se je v intervjuju izkazal, da se oklepa oblasti, da je nesposoben samokritičnosti ali kakršnekoli realne refleksije.

Spomnimo se na polemiko z županom Sašo Arsenovičem, ko je v intervjuju za Večer utemeljeval, kako bi se nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, po njegovem mnenju morale začeti obnašati tržno, kot podjetja. Ter je s tem opravičeval višanje najemnin za prostore in odvzemanje občinskih prostorov nevladnikom. Več o tem: Dokazovanje na trgu?

 

V zadnjih tednih je na socialnih omrežjih številnih nevladnih organizacij v Mariboru bilo možno možno prebrati podobne zapise.