Mestni svet v bran organizacijam na področjih kulture, sociale, športa in mladine

Na zadnji redni seji mestnega sveta smo skupaj z drugimi skupinami izglasovali sklepe, zaradi akterih je župan dolžan preklicati finančne reze na področjih kulture, sociale, mladine in športa.

Kot napovedano, smo v četrtek, 22. junija 2023, na 7. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor koordinirano z nekaterimi drugimi političnimi skupinami, pripravili predloge za izredno širitev dnevnega reda s točkami, za katere smo pripravili gradiva in sklepe, ki bodo v pomoč reševanju financiranja organizacij na področjih kulture, sociale, mladine in športa.

Josip Rotar, mestni svetnik Liste kolesarjev in pešcev, je ob predstavitvi sklepov poudaril: “Ne sme se nam zgoditi, da bi mladi ljudje, ki proaktivno ustvarjajo v našem mestu, začeli mesto zapuščati.”

Kot smo že opozarjali https://www.kolesarjiinpesci.si/maribor-talec-politike-ki-stavi-na-prestiz-in-zunanjo-podobo/,  se je župan samovoljno lotil finančnih rezov na omenjenih področjih in ogrozil obstoj kvalitetnih družbenih dejavnosti in celo delovnim mest, kljub pred kratkim sprejetemu proračunu in že odobrenih programih.

Mestni svet je odločno in soglasno podprl vse sklepe za takojšno izdajo končnih odločb za sofinanciranje programov na področju športa, kulture, mladine in sociale in to v zneskih, kot so potrjeni v letošnjem občinskem proračunu, s čimer je dodatno stopil na pot županovim potezam krčevnja teh sredstev za 20% – 40%.

Mestni svet je s tem dejanjem izkazal politično enotnost in pritrdil, da so družbene dejavnosti prioriteta našega mesta. Sedaj je na županu in mestni upravi, da te sklepe nemudoma izvrši, mi pa bomo nad tem bdeli in po potrebi še naprej vršili pritisk na vse pristojne.

V nadaljevanju objavljamo povezave do predlaganih in sprejetih sklepov Liste kolesarjev in pešcev ter vseh političnih skupin in se jim ob tem zahvaljujemo za sodelovanje in podporo.

Predlog Liste kolesarjev in pešcev

GMS – Sklep 1: »Mestni svet Mestne občine Maribor zavezuje vodstvo občine in mestno upravo, da sofinancira programe v mladinskem sektorju za leto 2023 v enaki višini, kot izhaja iz tretjega odstavka 3. člena Pogodbe o sofinanciranju programa v mladinskem sektorju za leto 2022, sklenjene z izvajalci in trenutno veljavnega proračuna MOM za leto 2023.«

Sklep 2: »Mestni svet Mestne občine Maribor zavezuje vodstvo občine in mestno upravo, da sofinancira programe na področju kulture za leto 2023 v enaki višini, kot izhaja iz Pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa v letih 2022-2023 in trenutno veljavnega proračuna MOM za leto 2023.«

Predlog Gibanja svoboda

Sklep: »Mestni svet Mestne občine Maribor zavezuje vodstvo občine in mestno upravo, da v najkrajšem možnem času zaključi Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih in humanitarnih programov in dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2023 in Javni razpis za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva za leti 2023 in 2024 in izda odločbe v skladu z višino sredstev določenih v javnih razpisih in trenutno veljavnega proračuna za MOM za leto 2023.«

Predlog Slovenske demokratske stranke

Sklep: »Mestni svet Mestne občine Maribor zahteva takojšno izdajo končnih odločb na osnovi objavljenega in zaključenega Javnega razpisa za sofinanciraje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programov Letnega programa športa v MOM za leto 2023.
Mestni svet Mestne občine Maribor zahteva poročilo o delu komisije za ocenjevanje vlog, ki jo je imenoval župan in je navedena v 6. točki županovega sklepa št. 4102-1 124/2022-2 z dne 8.11.2022.«

Predlogi stranke Levica

GMS – Sklep 1: Mestni svet Mestne občine Maribor nalaga vodstvu občine, da sofinancira dejavnosti in programe s področja socialno varstvenih in humanitarnih programov za leto 2023 vsaj v višini, kot izhaja iz sprejetega in veljavnega proračuna MOM za leto 2023.

GMS – Sklep 2: Mestni svet Mestne občine Maribor nalaga vodstvu občine, da izvajalcem, ki so bili s programi uspešni na razpisih MDDSZ in jih pogodbe zavezujejo, da morajo vsaj 20 % sredstev pridobiti s strani lokalnih skupnosti, nemudoma posredujejo izjavo, v kateri se MOM zavezuje, da bo sofinancirala programe vsaj v minimalno zahtevani višini.

GMS – Sklep 3: Mestni svet Mestne občine Maribor nalaga vodstvu občine, da sofinancira programe na področju kulture za leto 2023 vsaj v enaki višini, kot izhaja iz trenutno sprejetega in veljavnega proračuna MOM za leto 2023 in Pogodb o sofinanciranju kulturnega programa v letih 2022-2023.

GMS – Sklep 4: Mestni svet Mestne občine Maribor nalaga vodstvu občine, da sofinancira programe na področju kulture za leto 2023 v enaki višini, kot izhaja iz trenutno sprejetega in veljavnega proračuna MOM za leto 2023 in Pogodbe o sofinanciranju programa v mladinskem sektorju v letih 2022.

Video posnetek seje. Del, kjer so bile obravnavane vse te točke se prične od 34. minute naprej.