Kongres Liste kolesarjev in pešcev: Za dobro življenje vseh znotraj planetarnih omejitev

 

Listo kolesarjev in pešcev po rednem kongresu vodita predsednik in podpredsednici. Po refleksiji izpolnjevanja predvolilnih obljub iz leta 2018, je stranka s strokovnima prispevkoma o odrasti in oblikovanju politik peš hoje začela s procesom prevetritve programskih izhodišč in priprave na jesenske lokalne volitve.

 

Lista kolesarjev in pešcev je na rednem kongresu, ki je potekal v Mariboru in preko spleta, v soboto, 12. marca 2022, podelila mandat novemu vodstvu. Poleg predsednika, Josipa Rotarja, je na mesti podpredsednic izvolila dr. Kajo Pogačar in Tjašo Gojkovič.

Novo vodstvo Liste kolesarjev in pešcev. Od leve: Tjaša Gojkovič, Josip Rotar in Kaja Pogačar.

Josip Rotar je ob tem povedal: “Lahko smo ponosni, da se Lista kolesarjev in pešcev krepi, da ves čas ostaja konsistentna v svojih načelih in vrednotah. Nadaljevali bomo s svojim drugačnim pristopom v politiki, kar pomeni dolgoročno in vztrajno udejanjanje progresivnih idej na področjih podnebne nevtralnosti, trajnostnega razvoja in mobilnosti, urbane kulture ter participativnih modelov upravljanja družbe, preko aktivnega sodelovanja v mestnih četrteh, četrtnih skupnostih, krajevnih skupnostih in mestnih svetih.”

Refleksija dosedanjega delovanja

Kongres je bil priložnost za refleksijo dosedanjega delovanja stranke, ki je v Mariboru aktivna s 4 mestnimi svetnicami in svetniki in aktivno sodeluje v koaliciji z županom, Sašo Arsenovičem, kjer velja za konstruktivno partnerico.

Ob tem je bilo izpostavljenih nekaj pomembnih uspehov sodelovanja in medsebojne podpore, predvsem pri umeščanju kolesarskega omrežja v občinski prostorski načrt, širitvi območij za pešce (Glavni trg, Cafova ulica …), rekordni investiciji v otroška igrala, uspešni uvedbi participativnega proračuna, izvedbi nekaterih pomembnih kolesarskih poti (Tezno, Nova vas, Počehova, Dravska kolesarska pot …), prihajajoča pasja parka itn.

Seveda pa so bile izražene tudi kritike in razočaranja nad županovo politiko, pri čemer se izpostavlja premala ambicioznost in hitrost pri prenavljanju infrastrukture za kolesarje in pešce, nerazumevanje družbenega razvoja, konflikti z občankami in občani, ki nastajajo zaradi neustreznih mehanizmov vključevanja v fazah načrtovanja posegov v prostor, šibko razumevanje demokratičnih procesov, neprimeren odnos do civilne družbe in neambicioznost pri oblikovanju in vodenju kulturne politike mesta.

V Mariboru je v tem mandatu, do sedaj, lista na vodstvo občine naslovila 118 pobud in vprašanj ter 200 konkretnih in dokumentiranih problemov kolesarjev in pešcev, kar pomeni, da spada med najbolj aktivne skupine v mestnem svetu, medtem ko je samostojni mestni svetnik Liste kolesarjev in pešcev v Ljubljani, Janez Stariha, na vodstvo Mestne občine Ljubljana naslovil 67 konkretnih vprašanj in pobud za izboljšanje mesta in je po Parlametru, ki ga izvaja Inštitut Danes je nov dan, najbolj aktiven mestni svetnik v prestolnici.

 

Še bolj odločno in naprej – peš

S strokovnima prispevkoma mag. Ajde Pistotnik, Odstrast (ang. “degrowth”) v lokalni skupnosti in Chiare Gruden, Oblikovanje politik na področju peš hoje, je Lista kolesarjev in pešcev začela s procesom prevetritve svojih programskih izhodišč Za povezana mesta.

Čas klimatskih sprememb, izčrpanega planeta, energetske krize, vse hitrejši način življenja in imperativ “neskončne” gospodarske rasti zahtevajo jasnejše vizije in (proti)ukrepe. Mikrookolja, kot so lokalne skupnosti, morajo bistveno več prispevati k reševanju teh izzivov. Lista kolesarjev in pešcev ponuja rešitve za te probleme že od svojega nastanka, v prihodnjih mesecih pa bo še bolj odločno artikulirala ukrepe za boljše življenje vseh ljudi, a znotraj planetarnih omejitev, ki jih bo širši javnosti predstavila v jeseni.

Programski razmisleki s strokovnjakinjami, strokovnjaki, občankami in občani se bodo nadaljevali aprila 2022, z dogodkom Slovenska mesta na poti v podnebno nevtralnost.

 

Volitve v Državni zbor Republike Slovenije

Lista kolesarjev in pešcev je skupina aktivnih državljank in državljanov, ki svoj prosti čas usmerja v razvoj lokalnih urbanih okolij. Volitev v Državni zbor Republike Slovenije se ne bo udeležila, vendar bodo članice in člani po svojih močeh podprli vse kandidatke in kandidate, ki bodo iskreno zagovarjali_e programska izhodišča Liste kolesarjev in pešcev, ter podprli_e še bolj učinkovit razvoj in udejanjanje progresivnih lokalnih politik.