Ob mednarodnem dnevu žena: Za večjo enakopravnost pri soupravljanju in soodločanju

 

Med 1072 zaposlenimi v Javnem holdingu Maribor je le 246 oz. 18,10 % žensk. V Statutu Mestne občine Maribor odslej tudi prostor za občanke, županjo, funkcionarke …

 

Ob Dnevu žena, ko praznujemo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost in dosežke žensk, v Listi kolesarjev in pešcev objavljamo podatke o deležu zaposlenih žensk in žensk na vodstvenih položajih v javnih podjetjih, javnih zavodih in gospodarskih družbah v lasti oz. solastništvu Mestne občine Maribor (MOM).

 

Za podatke je že na 29. redni seji mestnega sveta MOM zaprosila naša mestna svetnica Zdenka Križanič, Služba za delovanje mestnega sveta pa je podatke zbrala v spodnjih tabelah, ki prikazujejo število in deleže zaposlenih žensk ter žensk na vodstvenih položajih v vseh javnih podjetjih, gospodarskih v lasti oz. solastništvu MOM, v javnih zavodih in ustanovah, katerih ustanoviteljica je MOM, ter v uradih in službah MOM.

Če povzamemo, je delež zaposlenih žensk v javnih zavodih na področju kulture (Tabela 1) precej visok (večinoma 70–80 %) in enako je z deležem žensk na vodstvenih položajih – 7 od 10 direktorskih mest zasedajo ženske.

 

Razmerja so bistveno drugačna, ko je govora o javnih podjetjih (Tabela 2). Med 1072 zaposlenimi v skupini Javni holding Maribor je le 246 oz. 18,10 % žensk. V 6 podjetjih iste skupine le eno direktorsko mesto (Pogrebno podjetje Maribor) zaseda ženska. Med javnimi podjetji najbolj izstopa Energetika, ki med 44 zaposlenimi zaposluje le eno sodelavko.

 

Na tem mestu ne želimo globlje interpretirati sicer zgovornih tabel, bi pa odločevalcem, ki radi potarnajo, kako izpraznjen je kadrovski bazen naše lokalne skupnosti, sploh za vodstvene funkcije, namignili, da lahko računajo tudi na ženske.

 

Statut Mestne občine Maribor z žensko jezikovno obliko

 

V Listi kolesarjev in pešcev smo v obravnavo na 22 straneh, na 30. redni seji mestnega sveta MOM, predlagali spremembe Statuta Mestne občine Maribor, s katerimi je najvišji akt mesta dobil tudi žensko jezikovno obliko. Za spremembo Statuta je potrebna 2/3 večina vseh mestnih svetnic in svetnikov, torej najmanj 30 od 45. Na naše veliko veselje je bila sprememba deležna podpore vseh političnih skupin in tako soglasno sprejeta.

Josip Rotar je v imenu pripravljalk in pripravljalcev na predstavitvi povedal: “Statut, vrhovni akt Mestne občine Maribor, danes, v letu 2022, opredeljuje občane, župana, člane mestnega sveta, funkcionarje, direktorje itn. kot nevtralno jezikovno formo, ki velja tako za moške kot ženske.

Menimo, da je čas, da s spremembo te diskriminatorne formulacije simbolično odpremo vrata občankam, županjam, članicam, funkcionarkam in direktoricam.

Želimo si, da bi pri pripravi in spremembah vseh ostalih aktov Mestne občine Maribor, ki so podrejeni Statutu, bili pozorni in upoštevali to normo enakopravnosti med ženskami in moškimi.”

VIDEO: Predstavitev sprememb Statuta, razprava v mestnem svetu in glasovanje: https://youtu.be/6lBzJsVfsSw?t=9253

Foto: Arhiv Liste kolesarjev in pešcev in Kelly Sikkema na Unsplash